ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΕ να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού και στην πλήρη εφαρμογή του Ευρ. Κεκτημένου

Δεν μπορεί να επιτρέπονται:

  • οι διαδικασίες αθέμιτου ανταγωνισμού και παράνομων δραστηριοτήτων,
  • να νομιμοποιείται η παρανομία που δημιουργείται μέσα από την εκμετάλλευση Ελληνοκυπριακών περιουσιών για παραγωγή προϊόντων
  • και ο κίνδυνος που υπάρχει από τη μεταφορά προϊόντων από την Τουρκία στα κατεχόμενα και η δια μέσου των κατεχομένων εμπορία τους.

Υπενθυμίσουμε το ψήφισμα του ΟΗΕ που καλεί τις χώρες να αποφύγουν τις οποιεσδήποτε ενέργειες για αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Από πλευράς ΕΕ, πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι ο ρόλος της είναι στο να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού με πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και όχι να συμβάλει στη νομιμοποίηση της παρανομίας και στην καταστρατήγηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.

You may also like