ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει την υπογραφή της συμφωνίας για μεταφορά Φυσικού Αερίου στην Αίγυπτο

Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει την υπογραφή της συμφωνίας για μεταφορά Φυσικού Αερίου στην Αίγυπτο μέσω υποθαλάσσιου αγωγού.

Τέτοιες συμφωνίες οι οποίες κατοχυρώνουν τα συμφέροντα της πατρίδας μας και προσφέρουν στο κράτος αξιόλογα κέρδη είναι ιδιαίτερα σημαντικές και πρέπει να επαναλαμβάνονται όποτε και όπως αυτό είναι δυνατό.

Πέρα από αυτά, η εν λόγω συμφωνία αποτελεί και επιβεβαίωση της σημαντικής πλέον θέσης που έχει αποκτήσει η Κύπρος στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

You may also like