ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η CYTA πρέπει να διασφαλίσει τα συμφέροντα των πολιτών και όχι των επιχειρηματιών

Με αφορμή τη σημερινή συνάντηση που είχα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της CYTA, επιθυμώ να τονίσω πως σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, ο ρόλος του κράτους είναι σημαντικός για τη διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών.

Ο ρόλος αυτός μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από:

  • τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού,
  • την ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων,
  • τη διαφανή λειτουργία.

Η εμπειρία από τα αποτελέσματα της πλήρους ιδιωτικοποίησης σε άλλους τομείς όπως είναι ο τραπεζικός, τα καύσιμα κ.ά., επιβάλλουν το μοντέλο αυτό να μην ισχύσει και στην περίπτωση των επικοινωνιών.

Η CYTA πρέπει να διασφαλίσει τα συμφέροντα των πολιτών και όχι των επιχειρηματιών.

Για την επίτευξη των πιο πάνω, η ΕΔΕΚ είναι έτοιμη να εμπλακεί σε εποικοδομητικό διάλογο ώστε να αποτραπεί η άμεση ή έμμεση ιδιωτικοποίηση της CYTA.

You may also like