ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για τις αρμοδιότητες των συνιστώντων τμημάτων

Η συμφωνία για παραχώρηση αρμοδιοτήτων στα συνιστώντα τμήματα στον τομέα των επενδύσεων και του τουρισμού, κατά την άποψή μας ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι θα οδηγήσουν σε μία σταδιακή και πλήρη εξάρτηση της οικονομίας ενός τμήματος της πατρίδος μας από την Τουρκία μέσα από επενδυτικές δραστηριότητες που έμμεσα ή άμεσα θα κάνει το τουρκικό κράτος.

Την ίδια στιγμή είναι πολύ καλά γνωστό ότι ο ισλαμικός φονταμενταλισμός διεισδύει στις διάφορες κοινωνίες διά μέσου επενδύσεων που πραγματοποιούνται από επενδυτικά ταμεία (κάποια από τα οποία έχουν συσταθεί από την Τουρκία) τα οποία στηρίζουν και ενισχύουν τον ισλαμικό φονταμενταλισμό.

Γι’ αυτό, όπως τονίσαμε και στο Εθνικό Συμβούλιο, καλούμε τον ΠτΔ οι αρμοδιότητες των συνιστώντων τμημάτων, στην υπογραφή διεθνών συμφωνιών με άλλες χώρες, να περιορίζονται μόνο σε θέματα παιδείας, θρησκείας και πολιτισμού. Όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες να παραμένουν στην κεντρική κυβέρνηση.

You may also like