ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Eξαγγελθείσες υποψηφιότητες ή και προθέσεις υποβολής υποψηφιότητας

Οι εξαγγελθείσες υποψηφιότητες ή και προθέσεις υποβολής υποψηφιότητας από μέλη ή στελέχη του Κινήματος δεν είναι αποτέλεσμα προηγούμενης συνεννόησης με τα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ και δεν δεσμεύουν με οποιοδήποτε τρόπο το Κίνημα.

Η ΕΔΕΚ θα εξαντλήσει προηγουμένως τα περιθώρια συνεργασιών για την εκλογή Δημάρχων με άλλες πολιτικές δυνάμεις, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που είχαν δρομολογηθεί, και στη βάση του τελικού αποτελέσματος το Κίνημα συλλογικά θα τοποθετηθεί για τον Δήμαρχο που θα υποστηρίξει σε κάθε Δήμο.

You may also like