ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δηλώσεις άσκησης ψυχολογικής πίεσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι όποιες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι εποικοδομητικές, προς την κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, προς όφελος του συνόλου των πολιτών και χωρίς να υπεισέρχονται οποιεσδήποτε διακρίσεις στηριγμένες σε εθνοτικά ή άλλα κριτήρια.

Αναφορές όπως αυτή του κ. Γιούνκερ, δεν είναι εποικοδομητικές και κυρίως συνιστούν μορφή άσκησης ψυχολογικής πίεσης για την ενδεχόμενη προετοιμασία αποδοχής λύσης που να αποκλίνει από  το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

 

You may also like