ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση για τα σκάνδαλα που αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις του Γενικού Ελεγκτή για διασπάθιση εκατομμυρίων από λειτουργούς της δημόσιας υπηρεσίας, επαναφέρουν στο προσκήνιο παλαιότερο αίτημα της ΕΔΕΚ το οποίο δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξεταστεί. Το αίτημα αυτό αφορά:

1. Την κατάθεση στη Βουλή και δημοσιοποίηση του καταλόγου των κτιρίων τα οποία το κράτος ενοικιάζει για τη στέγαση κυβερνητικών και άλλων υπηρεσιών καθώς επίσης και το μίσθωμα που καταβάλλεται για το κάθε ένα ξεχωριστά.

2. Τη σε βάθος εξέταση του πόθεν έσχες κρατικών αξιωματούχων, και συγγενών πρώτου βαθμού, οι οποίοι υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε νευραλγικές θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας όπως γενικοί διευθυντές υπουργείων, γενικοί και επαρχιακοί διευθυντές πολεοδομίας και κτηματολογίου, τμήματος φορολογίας, μέλη επιτροπών προσφορών και άλλοι, διότι σε αρκετές περιπτώσεις είναι εμφανής έως προκλητική η αναντιστοιχία νόμιμων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

You may also like