ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση ΕΔΕΚ για EU Med Summit

Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει τη Διακήρυξη των Αθηνών για τη λύση του Κυπριακού η οποία υιοθετήθηκε χθες κατά τη σύνοδο των αρχηγών των μεσογειακών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευχόμαστε το περιεχόμενο της Διακήρυξης να γίνει σεβαστό ώστε να οδηγηθούμε σε μια αληθινά δίκαιη, βιώσιμη δημοκρατική και λειτουργική λύση.

You may also like