ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τροποποιήσεις για εκποιήσεις και «κόκκινες γραμμές» για εγγυητές

Με αφορμή τη συζήτηση για το θέμα των εγγυητών και τις θέσεις που υποβάλλει η Τρόικα, ως ΕΔΕΚ τονίζουμε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ρυθμίσεις που επιβαρύνουν τη θέση των πολιτών, είτε πρόκειται για μικροδανειολήπτες, είτε πρόκειται για εγγυητές. Σε αυτό το πλαίσιο και σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο των εκποιήσεων η ΕΔΕΚ εξετάζει τις εξής τροποποιήσεις που αφορούν τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου και τη διαγραφή του υπόλοιπου ποσού:

1.    Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι άλλη αντικειμενική αξία ισχύει για σκοπούς φορολογίας ακινήτων, άλλη αξία για τις εκτιμήσεις τραπεζών και άλλη αξία για τις εκποιήσεις. Δεν μπορεί η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου να προσαρμόζεται πάντα εις βάρος του πολίτη.  Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο και τρεις αντικειμενικές αξίες.
2.    Εάν η τράπεζα προχωρήσει σε εκποίηση ακινήτου, τότε πρέπει να διαγράφεται πλήρως το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό. Εάν κριθεί αναγκαίο μπορούν να εξεταστούν συγκεκριμένα κριτήρια στην προκειμένη ρύθμιση ώστε να αποκλείονται μεγαλο-οφειλέτες και όσοι στρατηγικά επιλέγουν τη χρεοκοπία.
3.    Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με κούρεμα των καταθέσεων δηλαδή με χρήματα του φορολογούμενου πολίτη. Ως εκ τούτου πρέπεινα εξεταστεί το ενδεχόμενο στη βάση  συγκεκριμένων κριτηρίων να υπάρξει ανάλογο κούρεμα των δανείων για να μπορέσουν οι πολίτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Όσον αφορά στη θέση που τηρεί η Τρόικα σε σχέση με τους εγγυητές σε περίπτωση αναδιάρθρωσης δανείου όπως προβλέπεται στο υπό εξέταση πλαίσιο αφερεγγυότητας, αυτή είναι εκτός πραγματικότητας γιατί:

  • Πρώτον, τα δάνεια έγιναν στη βάση εκτιμήσεων για εξασφαλίσεις που έκαναν οι ίδιες οι τράπεζες. Άρα οι τράπεζες και όχι οι εγγυητές φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για τα δάνεια που παραχωρούσαν. Δεν μπορούμε να δεχθούμε τη λογική της Τρόικας ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν στο απυρόβλητο για δικά τους λάθη και παραλείψεις.
  • Δεύτερον, το ακριβές ύψος του δανείου δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει τις αδικαιολόγητες υπερχρεώσεις των τραπεζών αλλά να αφορά μόνο το κανονικό ποσό συν το λελογισμένο τόκο.
  • Τρίτον, σε καμιά χώρα του κόσμου δεν υπάρχουν τόσο εκτεταμένες εγγυήσεις όσο στην Κύπρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό αυτό που πράττει η Τρόικα η οποία επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της τραπεζικής υποχρέωσης στους εγγυητές.
  • Σημειώνεται επίσης ότι κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών για τα stress test, οι εγγυήσεις δεν λήφθηκαν υπόψη.

Εν κατακλείδι, η ΕΔΕΚ θεωρεί ότι από τη στιγμή που γίνεται αναδιάρθρωση δανείου τότε η τράπεζα οφείλει να αναλάβει το μέρος της ευθύνης που της αναλογεί και να μην μεταφέρεται αυτό το βάρος στους εγγυητές

Λεμεσός, 6 Φεβρουαρίου 2015

You may also like