ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Η συνεργασία με Ισραήλ να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση με μια κακή λύση του κυπριακού

Πολλές φορές έχουμε τονίσει τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία που έχουν οι συνεργασίες με το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής. Τέτοιες συνεργασίες ενισχύουν το ρόλο και αναβαθμίζουν την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και περιθωριοποιούν ταυτόχρονα το ρόλο της Τουρκίας.

Για αυτό ακριβώς είναι αναγκαία η οποιαδήποτε συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτή με το Ισραήλ, να αποκτήσει γεωστρατηγικό βάθος και να επεκταθεί σε άλλους τομείς. Προς αυτή την κατεύθυνση στηρίζουμε κάθε θετική προσπάθεια της κυπριακής Κυβέρνησης.

Προκειμένου όμως να επιτευχθεί η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, ιδίως σε θέματα ενέργειας και ασφάλειας, θα πρέπει η Κύπρος να είναι ένα κράτος σοβαρό, λειτουργικό, δημοκρατικό και κυρίως, να ασκεί κυριαρχία χωρίς κηδεμόνες. Ασφαλώς η Κύπρος δεν θα πρέπει να γίνει προτεκτοράτο της Τουρκίας μέσα από μια κακή λύση του κυπριακού. Η προώθηση γεωστρατηγικών συμφερόντων δεν γίνεται μέσα από την αμφισβήτηση της ίδιας της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Αυτό θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι κυβερνώντες και όσοι τους υποστηρίζουν.

You may also like