ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

(Γ.Ε.Σ.Υ) Επιτακτική Αναγκαιότητα

ΓΕΣΥ

Το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) αποτελεί προσπάθεια για υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης πολιτικής για την υγεία, η οποία θα διασφαλίζει στους πολίτες της χώρας μας το αυτονόητο: Καθολική πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας μέσα από ένα σύστημα καθολικό και λειτουργικό, αποδοτικό, οικονομικά βιώσιμο, που θα παρέχει αποτελεσματική κοινωνική προστασία σε εκείνους που την έχουν ανάγκη με τρόπο που να σέβεται τα χρήματα των φορολογουμένων και τους πόρους που θα διαχειρίζεται.

Κάθε ευνομούμενη κοινωνία και κάθε κράτος που σέβεται τους πολίτες του, προνοεί ανάμεσα σε άλλα και για την υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τους όπως προνοεί για την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση και πολλά άλλα.
Στον τόπο μας το θέμα του ΓΕΣΥ αποτελεί ίσως μια από τις μελανότερες πτυχές της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής του κράτους μας, με πλήρη αποτυχία εφαρμογής του από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Είναι γνωστό ότι η εφαρμογή του ΓΕΣΥ ήταν μια από τις 7 υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την προηγούμενη κυβέρνηση. Υπόδειξη την οποία επαναφέρει με το Μνημόνιο η Τρόικα στη σημερινή κυβέρνηση.

Είναι ακόμα γνωστό ότι η καθυστέρηση στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ, ο νόμος πλαίσιο του οποίου ψηφίσθηκε μετά από επιμονή της ΕΔΕΚ το 2001, οδήγησε το σημερινό σύστημα σε απαξίωση με ταυτόχρονη αύξηση των δαπανών χωρίς όμως να βελτιώνεται το επίπεδο της προσφερόμενης περίθαλψης.

Τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός αύξησης των δαπανών στην υγεία ξεπερνά κάθε χρόνο το 8%, όταν σε χώρες όπου λειτουργεί Σχέδιο Υγείας ο ρυθμός είναι μικρότερος του 4%.

Τα συμπεράσματα μελετών που έγιναν κατά καιρούς καταδεικνύουν ότι το ΓΕΣΥ, όπως έχει σχεδιασθεί τα τελευταία χρόνια από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), μέσα από τις διαδικασίες πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και κοινωνικούς εταίρους, είναι οικονομικά βιώσιμο.

Θα επιφέρει σημαντικές εξοικονομήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό και θα συμβάλει στην δικαιότερη κατανομή του κόστους χρηματοδότησης της υγείας.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία την πρακτική της παρελκυστικής τακτικής την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση με στόχο την αποφυγή εφαρμογής του ΓΕΣΥ.

Αν και μνημονιακή υποχρέωση, το ΓΕΣΥ δεν έχει προχωρήσει σε υλοποίηση σύμφωνα με χρονοδιαγράμματα και οδικούς χάρτες όπως άλλες υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους δανειστές μας.

Κατά τη θητεία αυτής της κυβέρνησης έχουν ανατεθεί δύο αναλογιστικές μελέτες για το κατά πόσο είναι βιώσιμο ένα πολυασφαλιστικό σχέδιο που θα εμπλέκει και τις ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ασφαλειών.
Η πρώτη από την παγκόσμια τράπεζα και η δεύτερη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με αποτελέσματα που δεν ευνοούν το πιο πάνω σενάριο. Μια στάση που έχει κοστίσει χρονικά στο θέμα προώθησης του ΓΕΣΥ και που δεν φαίνεται να είναι άσχετοι με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για εμπλοκή των ασφαλιστικών εταίρων στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Αυτή τη δέσμευση του ο Πρόεδρος φαίνεται ακόμα να την κρατά…

Είναι προφανές ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια, με τα διαχρονικά πάμπολλα προβλήματα τους, αφήνονται κυριολεκτικά στο έλεος του θεού, με ικανότατους γιατρούς να φεύγουν είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία είτε στο εξωτερικό, τις λίστες αναμονής να έχουν διογκωθεί σε αστρονομικά νούμερα, και το επίπεδο της παρεχόμενης περίθαλψης να είναι στο ναδίρ.

Δεδομένης της κατάστασης είναι επόμενο πολλοί συνάνθρωποί μας να βρίσκονται σε απόγνωση αφού η οικονομική της κατάσταση δεν τους επιτρέπει να επισκεφθούν ιδιωτικά νοσοκομεία είτε για μια διαγνωστική εξέταση είτε για μια χειρουργική επέμβαση.

Ως ΕΔΕΚ είχαμε διαχρονικά σταθερές θέσεις και υπέρμαχοι της προώθησης ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας με καθολική κάλυψη του πληθυσμού που να μπορέσει να προσφέρει υψηλού επιπέδου περίθαλψη και κύρια σε αυτούς που δεν έχουν την δυνατότητα να την αγοράσουν. Δεν είναι πρόθεση μας να αντιπολιτευτούμε χάρην της αντιπολίτευσης ή να λαϊκίσουμε διότι πιστεύουμε ότι αυτά δεν χωρούν στα ευαίσθητα θέματα της υγείας.

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργού Υγείας για σύσταση άτυπης επιτροπής για τα θέματα της υγείας με εκπροσώπους από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα ούτως ώστε οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται να έχουν την κατά το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή, καθώς και την πρόθεση του για υλοποίηση κανόνων χρηστής διοίκησης και διαφάνειας στον τομέα της Υγείας.

Είναι πεποίθηση μας ότι η εισαγωγή του ΓΕΣΥ είναι πλέον επιτακτική αναγκαιότητα και θα αποτελέσει ίσως την μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση από την ίδρυση της Δημοκρατίας.

You may also like