ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ερωτήματα για τις πηγές χρηματοδότησης της Ομάδας Κύπρος

Η νεοσύστατη Ομάδα Κύπρος πραγματοποιεί αυτές τις μέρες παγκύπρια έρευνα για το σχέδιο λύσης του κυπριακού μέσω προσωπικών συνεντεύξεων και με τη μέθοδο της κάλπης. Όλοι γνωρίζουν ότι μια τέτοια έρευνα προϋποθέτει μια πολύ σημαντική δαπάνη μερικών χιλιάδων ευρώ και είναι απορίας άξιον πώς μια οργάνωση μέσα σε ένα μήνα λειτουργίας εξασφάλισε την πιο πάνω χρηματοδότηση.

Πολύ φοβούμαστε ότι η πιο πάνω έρευνα όπως και άλλες παρόμοιες δράσεις με άγνωστες πηγές χρηματοδότησης και «άγνωστους» χορηγούς παραπέμπουν ευθέως σε πρακτικές και μεθοδεύσεις του 2004. Όλοι γνωρίζουν ότι τότε οι εμπνευστές του σχεδίου Ανάν δαπάνησαν εκατομμύρια λίρες σε διάφορες «προσωπικότητες» και «μη-κυβερνητικές-οργανώσεις» προκειμένου να προπαγανδίσουν το σχέδιο διχοτόμησης της Κύπρου. Παρόμοια ερωτήματα προκύπτουν και για τις πηγές χρηματοδότησης της συγκεκριμένης ομάδας τα οποία απαντώνται μόνο μέσα από τη διαφάνεια και τον ανεξάρτητο έλεγχο των οικονομικών της.

Όσον τα πιο πάνω ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, οι διάφορες «έρευνες της κοινής γνώμης» και «δημοσκοπήσεις» καθίστανται εκ προοιμίου αναξιόπιστες.

Η συγκεκριμένη ομάδα υποστηρίζει ένα σχέδιο τις βασικές πρόνοιες του οποίου δεν τολμά να παρουσιάσει στον κυπριακό λαό. Όλοι γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη ομάδα συστάθηκε κυρίως από άτομα που υποστήριξαν στο παρελθόν το σχέδιο Ανάν και επιθυμούν την επαναφορά του ως μορφή ή βάση λύσης του κυπριακού.

Τονίζουμε ότι διαφωνούμε με όλους εκείνους που επιχειρούν να καλλιεργήσουν στην Κύπρο κουλτούρα αποδοχής της κατοχής και να ενισχύσουν την άποψη ότι το κυπριακό είναι τάχατες πρόβλημα ψυχολογικών ή κοινωνικών-κοινοτικών διαφορών. Το κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής και δεν μπορεί να επιλυθεί με τέτοιες υπεραπλουστευμένες και επικίνδυνες θεωρήσεις. Η μόνη διέξοδος είναι η δημοκρατική λύση η οποία ακυρώνει την πηγή του κακού, δηλαδή την τουρκική κατοχή και τη νοοτροπία της υποταγής.

You may also like