ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άμεσα μέτρα και κανόνες διαφάνειας η μόνη απάντηση στη διαπλοκή και στην απαξίωση

Η μόνη απάντηση στα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς αλλά και στην ισοπεδωτική και άδικη απαξίωση του πολιτικού προσωπικού πρέπει να είναι η εφαρμογή κανόνων πλήρους διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας. Ως ΕΔΕΚ τασσόμαστε ανεπιφύλακτα υπέρ του εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου και της εφαρμογής κανόνων χρηστής διοίκησης, ελέγχου και λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και της δημόσιας ζωής που, μεταξύ άλλων, αφορούν:

  • τη ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντων δικηγορικών γραφείων με πολιτικά πρόσωπα, ειδικότερα όταν αυτά τα πολιτικά πρόσωπα κατέχουν τα ύπατα δημόσια αξιώματα όπως είναι η Προεδρία της Δημοκρατίας,
  • το δια νόμου αποκλεισμό από διαγωνισμούς δημόσιων προσφορών και κατ’ επέκταση δημοσίων έργων, εταιρειών και προσώπων που είχαν εμπλακεί σε σκάνδαλα διαπλοκής και διαφθοράς ανεξαρτήτως εάν αυτοί έχουν μετατραπεί σε μάρτυρες κατηγορίας,
  • την επιστροφή όλων των χρημάτων που ήταν προϊόν μίζας και διασπάθισης δημοσίου χρήματος,
  • την επιβολή κυρώσεων σε όσους είχαν την ευθύνη για την εποπτεία και τον έλεγχο για δημόσια έργα αλλά δεν έπραξαν σωστά το καθήκον τους,
  • τη χρηματοδότηση οικονομικών κομμάτων και ειδικότερα τη διακίνηση χρημάτων από προς κόμματα από μεγαλοεπιχειρηματίες που είχαν εμπλακεί στη λεηλασία του τραπεζικού μας συστήματος, όπως ήταν η –ανεξιχνίαστη ακόμα- υπόθεση της Focus και
  • την προνομιακή διαγραφή δανείων ή την προνομιακή μεταχείριση κομμάτων και πολιτικών προσώπων από τραπεζίτες και τραπεζικά ιδρύματα.

Ως ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Έχουμε αποδείξει πολλές φορές την ετοιμότητα και τη βούληση μας να εργαστούμε και να συνεργαστούμε για την καταπολέμηση των φαινομένων διαπλοκής και διαφθοράς και θα στηρίξουμε κάθε μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015

You may also like