ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση να είναι αποτέλεσμα συναίνεσης

Η Θεματική Παιδείας του Κ.Σ. ΕΔΕΚ συνήλθε την περασμένη εβδομάδα με στόχο να συζητήσει τις παραμέτρους της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τις τρεις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να διαμορφώσει εισηγήσεις, οι οποίες και έχουν αποσταλεί σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας.

Οι προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι του διαλόγου εμπεριέχουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις αλλαγές που ευελπιστούμε ότι θα συμβάλουν στην πιο εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης.

Τονίζουμε για μια ακόμα φορά, ότι οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να αποτελέσουν αποτέλεσμα συναίνεσης, ώστε να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος για την υιοθέτηση μεταρρυθμιστικής αλλαγών για τη δημιουργία πλαισίου λειτουργίας ενός πλήρους, ολοκληρωμένου, λειτουργικού εκπαιδευτικού συστήματος που να θεμελιώνεται πάνω σε αρχές, αξίες και μακροπρόθεσμους στόχους.

Αισθανόμαστε έντονα και διαχρονικά υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, γι’ αυτό και προτείνουμε να κατοχυρωθούν και να προστατευθούν, με πολιτική απόφαση, τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα αυτών που δεν κατέχουν οργανικές θέσεις.

Τονίζουμε ακόμα, ότι για να γίνει οποιαδήποτε βελτιωτική κίνηση, θα πρέπει να προηγηθεί η αναδόμηση και αναδιάρθρωση του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας και των επιμέρους τμημάτων του, ενώ ταυτόχρονα να προωθηθεί η σταδιακή και ουσιαστική αυτονόμηση της σχολικής μονάδος.

Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ θεωρεί ότι η Παιδεία αποτελεί τη λυδία λίθο, για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα ώστε με την αναβάθμιση της να δημιουργήσουμε τα δεδομένα για την αφετηρία μιας νέας εποχής χωρίς ελλείμματα αρχών και αξιοπρέπειας.