ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Θέμα έλλειψης ελέγχου των Κοινοτικών Συμβουλίων

Σήμερα, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, με αφορμή τη συζήτηση του θέματος για ενδεχόμενες παρατυπίες, ατασθαλίες και καταχρήσεις εξουσιών στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου, βγήκε στην επιφάνεια και αναδείχθηκε ένα ευρύτερο, μείζονος σημασίας θέμα.

 

2.   Με βάση τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, οι Υπηρεσίες της Γενικού Ελεγκτού του Κράτους, έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη να ασκούν έλεγχο στην οικονομική διαχείριση, που ασκούν τα κοινοτικά συμβούλια. Με βάση τις επικρατούσες συνθήκες (ανυπαρξία οικονομικών λογαριασμών στα Κοινοτικά Συμβούλια, υποστελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών κλπ) είναι αντικειμενικά αδύνατο σήμερα να γίνεται αυτός ο έλεγχος.

3.   Με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν σήμερα στην Επιτροπή, όχι μόνο δεν γίνεται σήμερα ο επιβαλλόμενος έλεγχος στα 370 κοινοτικά συμβούλια, αλλά τίθενται και πληθώρα ζητημάτων για τα οποία ενδεχομένως να προκύπτουν και ποινικές ευθύνες για άτομα εμπεπλεγμένα στα κοινοτικά συμβούλια.

4.   Είναι προφανές ότι το κράτος μας πρέπει να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό, το οποίο τείνει να υποσκάψει και να καταργήσει τον πολύ σημαντικό θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5.   Θεωρούμε ότι επιβάλλεται να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια συντονισμού και αξιοποίησης όλων των υπηρεσιών του κράτους (Γενικός Ελεγκτής, Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου και παρχιακές Διοικήσεις) ώστε να αντιμετωπισθεί αυτό το τεράστιο και συνάμα ευαίσθητο θέμα.

6.   Η Βουλή θα πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει το μερίδιο της δικής της ευθύνης, ώστε να προωθήσει τις απαραίτητες διορθωτικές νομοθεσίες, είτε ως νομοσχέδια από την Κυβέρνηση είτε ως αυτεπάγγελτες Προτάσεις Νόμου.

7.   Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως το αμεσώτερο και δημοκρατικότερο βάθρο εξουσίας θα πρέπει να προστατευθεί από τις οποιεσδήποτε παρανομίες από τους όποιουσδηποτε. Αυτή η ανάγκη είναι ιδιαίτερα σημαντική μέσα στις σημερινές πολύ κρίσιμες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που περνά η πατρίδα μας.