ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Ρούλλα Μαυρονικόλα μέλος Επιτροπής Ισότητας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Η Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης, Ρούλλα Μαυρονικόλα εξελέγη στη δεκαμελή Εκτελεστική Επιτροπή Ισότητας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Η διαδικασία εκλογής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Συνεδρίου του ΕΣΚ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
27/9/12