ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήλωση του Γραμματέα της Κ.Ε. του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Δημήτρη Παπαδάκη για την Ανεργία

Η συρρίκνωση της Κυπριακής οικονομίας, ως αποτέλεσμα της ανικανότητας της Κυβέρνησης να διαχειριστεί την οικονομική κρίση, η έλλειψη ρευστότητας, τα υψηλά επιτόκια και γενικότερα η κατάσταση στον τραπεζικό τομέα αποτελούν τροχοπέδη στην επιχειρηματική πρωτοβουλία. Χωρίς ανάπτυξη δύσκολα επιλύεται το πρόβλημα της ανεργίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας το ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2012 παραμένει σε εξαιρετικά ψηλά για την Κύπρο επίπεδα, στο 10,5%. Πέραν του 25% των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών βιώνουν τον εφιάλτη της ανεργίας.

Ο δρόμος για την οικονομική εξυγίανση προϋποθέτει το σωστό μίγμα από μέτρα συγκράτησης των δαπανών, διόρθωσης των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας και ώθησης της ανάπτυξης. Περικοπές των μισθών και αυξημένες φορολογίες οδηγούν στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της κατανάλωσης, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα, τα κυβερνητικά έσοδα και να μειώνονται οι θέσεις εργασίας.

Είναι γι’ αυτό το λόγο που το Κ.Σ ΕΔΕΚ στηρίζει τη δημιουργία ενός σύγχρονου αναπτυξιακού οικονομικού μοντέλου που θα οδηγήσει τη χώρα στην έξοδα από την κρίση. Μέτρα αυστηρής και μονόπλευρης λιτότητας βυθίζουν περισσότερο τη χώρα στην ύφεση.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

1/8/12