ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σκέψεις για μια ολοκληρωμένη εθνική αναπτυξιακή πολιτική- του Νίκου Νικολαιδη

ου Νίκου Νικολαιδη,
τεως Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων

Τη βασική ευθύνη για τον καθορισμό της εθνικής μας αναπτυξιακής πολιτικής την έχει το κράτος. Κεντρικό σημείο της ευθύνης αυτής είναι η διαμόρφωση πρώτα των στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων και στη συνέχεια των ευνοϊκών συνθηκών που να προάγουν τους στόχους αυτούς και την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα.

Εκείνο που ασφαλώς χρειάζεται να γίνει ώστε να ληφθούν οι ορθότερες αποφάσεις, είναι πρώτα απ’ όλα η σωστή αποτίμηση των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας. Των αναγκών, των δυνατοτήτων, των αδυναμιών, των άμεσων και μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων μας. Οι αναπτυξιακοί μας στόχοι θα πρέπει να τεθούν στη βάση των παραμέτρων αυτών. Εκείνο όμως που θα προσδώσει την απαραίτητη δυναμική στην αναπτυξιακή μας στρατηγική, είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών στρατηγικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας.

Ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Κύπρος είναι ασφαλώς η γεωγραφική μας θέση, η γειτνίαση με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Αυτό το πλεονέκτημα μπορεί η Κύπρος να το αξιοποιήσει για να καταστεί κόμβος συγκοινωνιακός και επικοινωνιακός μεταξύ Ευρώπης – Μ. Ανατολής και Αφρικής. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται να απαντήσουμε σε μια σειρά από ερωτήματα: Ποιες είναι οι ανάγκες και οι προτεραιότητες της Ευρώπης σε σχέση με τη γύρω περιοχή και αντίστροφα. Τι επιπρόσθετες υποδομές χρειαζόμαστε; Με τι προδιαγραφές και με τι χρονοδιαγράμματα;

Ένα δεύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα μας είναι ο φυσικός μας πλούτος και οι ξεχωριστές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. Αξιοποιούμε αυτά τα δεδομένα για τον τουρισμό μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό και τα έργα υποδομής που αφορούν στην τουριστική μας βιομηχανία κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις σύγχρονες τάσεις στον παγκόσμιο τουρισμό ( θεματικός τουρισμός, ολοκληρωμένα πακέτα κλπ). Και επιπρόσθετα, τα έργα αυτά υλοποιούνται γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε να μπορούμε την κατάλληλη στιγμή να διεκδικούμε με επιτυχία αυτά που μπορούν να προκύψουν από αυτά τα πλεονεκτήματα μας;

Η ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό επεκτείνεται ασφαλώς σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Ένα πρόσφατο παράδειγμα που απασχολεί έντονα την κυπριακή πολιτεία είναι η ενέργεια. Η πρόσφατη έμμεση επιβεβαίωση ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική μας Ζώνη, είναι δυνητικά ένα κορυφαίο γεωπολιτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Δεν θα έπρεπε άμεσα και κατεπειγόντως να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας και στην προώθηση των απαραίτητων προϋποθέσεων (τεχνικών, οικονομικών, πολιτικών) για την εκμετάλλευση ή την συνεκμετάλλευση με γειτονικές χώρες του δικού μας Φ.Α.; Πράγμα που θα καθορίσει και κατά πόσον και με ποιους όρους και χρονοδιαγράμματα συμφέρει στον τόπο τελικά να αγοράσει Φ.Α.; Το θέμα του Φ.Α. έχει ξεφύγει από τα πλαίσια ενός απλού εμπορικού συμβολαίου αγοράς καυσίμου και έχει πλέον αναχθεί ως ένα στρατηγικής σημασίας θέμα για την Κύπρο, και πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από μια στρατηγική ανάλυση όλων των παραμέτρων που το συνθέτουν.

Η αναπτυξιακή μας πολιτική για να είναι πετυχημένη και αποτελεσματική θα πρέπει απαραίτητα να έχει μια συνολική και ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματική προσέγγιση. Το κάθε επί μέρους αναπτυξιακό έργο θα πρέπει να αξιολογείται και να προωθείται στη βάση της συμβολής του στους συνολικούς αναπτυξιακούς στόχους της χώρας μας. Τα μεγάλα έργα υποδομής θα πρέπει να επιλέγονται και να προωθούνται στη βάση της συμβολής τους σε αυτούς τους κυρίαρχους αναπτυξιακούς στόχους, και όχι στη βάση της οποιασδήποτε άλλης πολιτικής ή κομματικής σκοπιμότητας.

Για να καθοριστεί η εθνική αναπτυξιακή μας πολιτική χρειάζεται να στηριχτεί και να υλοποιηθεί μέσα από τις ανάλογες πολιτικές αποφάσεις. Οι πολιτικές αποφάσεις είναι καθαρά θέμα πολιτικής φιλοσοφίας και προσέγγισης. Άλλες προτεραιότητες έχει μια προοδευτική κυβέρνηση και άλλες προτεραιότητες έχει μια συντηρητική / νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Μια όμως προοδευτική πολιτική για να είναι πραγματικά προοδευτική, χρειάζεται αποκόλληση από συμβατικές συνταγές και νοοτροπίες του παρελθόντος. Χρειάζεται ανοικτό πνεύμα , εκσυγχρονιστική τόλμη και πραγματική διάθεση αμφισβήτησης του κατεστημένου.