ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κοινωνικό κράτος και ευάλωτες ομάδες- της Ρούλας Μαυρονικόλα

Σημαντικός δείκτης βαθμολόγησης του κοινωνικού κράτους θεωρείται και ο βαθμός και ο τρόπος αντιμετώπισης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από την πολιτεία.

Η θέση αυτή ισχύει διαχρονικά και θα πρέπει να υλοποιείται με στόχο την απάμβλυνση των όποιων ανισοτήτων και αδικιών και σε μακροχρόνια βάση τη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότητας και αλληλεγγύης.

Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης η υιοθέτηση μιας τέτοιας πολιτικής καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία.

Υπό αυτή την έννοια, πέραν των μέτρων με στόχο το νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών και για βελτίωση των δεικτών της οικονομίας είναι αναγκαίο να περιληφθούν στους όποιους σχεδιασμούς μέτρα προστασίας των ομάδων πολιτών που έχουν αυξημένες ανάγκες.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία λοιπόν οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Η πλήρης κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ευρέως φάσματος προβλήματα και ανάγκες και η διευκόλυνση άμεσης συμμετοχής τους στην καθημερινή ζωή πρέπει να είναι στόχος προς άμεση υλοποίηση ανεβάζοντας έτσι το πολιτισμικό επίπεδο της κοινωνίας μας.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία και η δράση κοινωνικών φορέων είναι ιδιαιτέρως σημαντική γι αυτό και χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Οφείλουμε ωστόσο να υποδείξουμε την ευθύνη του κράτους στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής. Γιατί ακριβώς, το περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής είναι δικαίωμα και όχι προϊόν ελεημοσύνης για τους πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Μέρος του υπό συζήτηση θέματος είναι και η αντιμετώπιση των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας. Τα τιμημένα Γηρατειά πρέπει να λάβουν απλόχερα την κοινωνική ανταπόδοση, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης σε ανθρώπινο περιβάλλον.

Τα Κέντρα Καθημερινής Φροντίδας με σωστή οργάνωση και λειτουργία μπορούν να συμβάλουν σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέλαβε μεγάλο μέρος της όλης προσπάθειας με πρωτοβουλίες και προγράμματα τα οποία αποδίδουν έργο. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν με συμμετοχή και στήριξη του κράτους.

Στη σύγχρονη κοινωνία της μακράς διάρκειας συνταξιοδοτική περίοδο, με ανθρώπους πλήρους υγείας σε σωματικό, πνευματικό και ψυχολογικό επίπεδο δεν μπορούμε να δημιουργούμε «ομάδες ανθρώπων κοινωνικά αχρήστων».

Οι απόμαχοι της δουλειάς, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να μετατραπούν σε απόκληρους της κοινωνίας.

Η πείρα και η σοφία αυτών των ανθρώπων, με σωστούς σχεδιασμούς και πολιτικές μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά και να μετατραπεί σε προσφορά σε σχέση με την ποιοτική αναβάθμιση της κοινωνικής εξέλιξης.

Η Ρούλλα Μαυρονικόλα είναι Βουλευτής Λευκωσίας της ΕΔΕΚ