ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – του Γιαννάκη Ομήρου

Γιαννάκη Λ. Ομήρου
Προέδρου Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Η επίσκεψη Μέρκελ στην Κύπρο υπήρξε αφορμή για να καταδειχθεί πόσο πολύ οι ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες αξιολογούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Της οποίας θεμελιακό πυλώνα θεωρούν την απρόσκοπτη συνεργασία Ε.Ε. – ΝΑΤΟ στα πλαίσια της αποκαλούμενης «συμπληρωματικότητας».

Έτσι για μια ακόμα φορά επανήλθε στην επικαιρότητα το θέμα της συμμετοχής της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Συλλογικό Σύστημα Ασφάλειας.

Με τη μόνη μέθοδο που υπάρχει, την υποβολή αίτησης για ένταξη της Κύπρου στο «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη».

Αυτή η θέση του Κ.Σ. ΕΔΕΚ δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι εξομοίωση με τις θέσεις των Συντηρητικών στην Ευρώπη για μια κηδεμονευόμενη από τις ΗΠΑ Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας.

Αντίθετα, στόχος μας και στόχος όλων των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών είναι η σταδιακή πλήρης απεξάρτηση από την κηδεμονία των ΗΠΑ. Για μια ανεξάρτητη κοινή εξωτερική πολιτική, πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας.

Μια ιστορική αναδρομή καταδεικνύει την ανάγκη άμεσης υποβολής αίτησης για ένταξη στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη.

Η ΚΕΠΠΑ (Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας) και η εκπηγάσασα εξ αυτής αργότερα ΕΠΑΑ (Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας) θεσπίστηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993 και βασικά εκφράζει τη βούληση της Ε.Ε. να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της στη διεθνή σκηνή. Σύμφωνα με την ίδια συνθήκη, η ΚΕΠΠΑ περιλαμβάνει την προοδευτική διαμόρφωση κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε κοινή άμυνα, εφ’ ΄σον το αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η ΚΕΠΠΑ αποτελεί τον 3ο πυλώνα της Ε.Ε. (1ος πυλώνας ιθαγένεια – ΟΝΕ και 2ος πυλώνας εσωτερικό δίκαιο και εναρμόνιση).

Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 1999 στην Κολωνία, προχώρησε σε αποφάσεις για απόκτηση δυνατότητας ύπαρξης ενόπλων δυνάμεων για σκοπούς διαχείρισης και πρόληψης κρίσεων. Το Δεκέμβριο του 1999 στο Ελσίνκι, το ευρωπαϊκό Συμβούλιο προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προσδιορίζοντας ένα αριθμητικό πλαίσιο δημιουργίας ευρωπαϊκού στρατού μέχρι το 2003. Στο συμβούλιο της πορτογαλλικής πόλης Φέιρα, τον Ιούνιο του 2000, συναποφασίστηκαν τα στρατιωτικά και πολιτικά όργανα που θα κατευθύνουν πολιτικά και θα έχουν το στρατηγικό έλεγχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ένωσης.

Η Ελληνική προεδρία το 2003 είχε το προνόμιο να «πιστωθεί» με το επίτευγμα της ουσιαστικής «γέννησης» της Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Δύναμης (60000 άνδρες και γυναίκες). Στο Συμβούλιο των 25 Υπουργών άμυνας στις 19 Μαιου του 2003 στις Βρυξέλλες, επί Ελληνικής Προεδρίας, αναγνωρίστηκε και πιστοποιήθηκε η επιχειρησιακή ικανότητα της Ένωσης να διεξάγει επιχειρήσεις στο πλήρες φάσμα των αποστολών που της έχουν ανατεθεί, δηλαδή ανθρωπιστικές και ειρηνευτικές αποστολές τύπου «Πέτεσμπεργκ». Τέτοιες αποστολές ανελήφθησαν και διεκπεραιώθηκαν με επιτυχία στη Βοσνία (αστυνομική αποστολή) στη FYROM και στο Κογκό με αυτόνομη στρατιωτική επιχείρηση, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Στην τελευταία μάλιστα αποστολή είχε και η Κύπρος ενεργό συμμετοχή, με την παρουσία αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς. Συμμετοχή είχε η Κύπρος στην αποστολή στο Νταρφούρ του Σουδάν, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη εμφύλια διαμάχη.
Η Κύπρος και η Μάλτα, με βάση τα τελικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης το Δεκέμβριο του 2002, αποφασίστηκε ότι θ α συμμετέχουν στον πυλώνα της ΚΕΠΠΑ μόνο όπου οι επιχειρήσεις δεν θα χρησιμοποιούν υποδομές του ΝΑΤΟ. Κι αυτό γιατί τόσο η Κύπρος όσο και η Μάλτα δεν μετέχουν ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στο «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη». (ΡΕΡ). Η Μάλτα υπέβαλε σχετική αίτηση.

Μόνη και επιβαλλόμενη διέξοδος συνεπώς είναι η υποβολή άμεσα αίτησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για να καταστεί χώρα – μέλος του Συνεταιρισμού για την ειρήνη (PFP) Επειδή στην Κύπρο πικρές και οδυνηρές εμπειρίες του παρελθόντος, σ ότι αφορά το ΝΑΤΟ, είναι δυνατό να δημιουργούν αρνητικούς συνειρμούς, είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν τα εξής:
Ο «Συνεταιρισμός για την Ειρήνη» είναι μεταδιπολιτικός Οργανισμός , που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 1994, με στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε αυτόν τον Οργανισμό μετέχουν χώρες που δεν είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Τέτοιες χώρες μεταξύ άλλων η Ρωσία, η Αρμενία, αλλά και οι ουδέτερες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή η Αυστρία, η Φιλανδία, η Σουηδία και η Ελβετία. Είναι ηλίου φαεινότερον ότι είναι προς το συμφέρον της Κύπρου η χωρίς άλλη καθυστέρηση υποβολή αίτησης για προσχώρηση σε αυτό τον Οργανισμό, που θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε απρόσκοπτα στο Ευρωπαϊκό Συλλογικό Σύστημα Ασφάλειας. Ιδιαίτερα μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας που ισχυροποιεί την ΕΠΑΑ.
Είναι αναγκαίο να γίνει επιτέλους κατανοητό στην Κύπρο ότι ο κόσμος έχει αλλάξει. Και ότι δεν μπορούμε να μένουνε μαρμαρωμένοι στο παρελθόν. Το μεταψυχροπολεμικό διεθνές περιβάλλον προσφέρει σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης της ασφάλειας της Κύπρου, παρά τη συνεχιζόμενη κατοχή. Δυνατότητες που συνδέονται με την κεντρική γεωπολιτική θέση της χώρας μας, αλλά και τη μετατόπιση του βασικού προσανατολισμού της διεθνούς ασφάλειας από τις σχέσεις ανατολής – Δύσης στις σχέσεις Βορρά – Νότου.
Το επίκεντρο της διεθνούς ασφάλειας μεταφέρθηκε από την Κεντρική Ευρώπη και την ξεπερασμένη σύγκρουση Ανατολής – Δύσης στην περίμετρο της ευρωπαϊκής Ηπείρου και ειδικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ως εκ τούτου, η Κύπρος μπορεί να αναδειχθεί κρίσιμος και κεντρικός παράγοντας για διαμόρφωση περιφερειακών συνθηκών ασφάλειας. Κάτι που και το σχέδιο Ανάν προσπάθησε να αποκλείσει, προφανώς κατ’ απαίτηση της Τουρκίας, με πρόνοια ότι για συμμετοχή της Κύπρου σε επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ θα έπρεπε να προηγηθεί συγκατάθεση της Τουρκίας!

Τέλος οι δραστικές αλλαγές στα γεωπολιτικά – γεωστρατηγικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής με την ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ του Ισραήλ και την πιθανότητα ύπαρξης παρόμοιων κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της Κύπρου, επιβάλλουν πλέον αμετάκλητα την ανάδειξη και αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης της Κύπρου στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πεδίο.

Η πρόκληση για τη συμμετοχή στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας με μια ενεργό παρουσία της Κύπρου είναι τώρα ακόμα πιο έντονα μπροστά μας.

Ας κτίσουμε τη νέα πραγματικότητα γυρνώντας σελίδα.

25.1.2011