ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήλωση Προέδρου του Κ.Σ ΕΔΕΚ Γιαννάκη Ομήρου για το φυσικό αέριο 18/1/2011

Η αποκάλυψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αποστολή επιστολών, με συγκεκριμένες προτάσεις από τον Ισραηλινό Ενεργειακό Όμιλο Ντέλεκ, με πρόταση προς την Κυπριακή Κυβέρνηση για συνεργασία στην εκμετάλλευση φυσικού αερίου, ανατρέπει εκ βάθρων τα δεδομένα γύρω από το θέμα ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου.

Θεωρούμε ότι όλες οι διαδικασίες πρέπει να παγοποιηθούν και να υπάρξει μελέτη και αξιολόγηση των νέων δεδομένων με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον αλλά και την αξιοποίηση των νέων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών παραμέτρων που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της ανακάλυψης κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή μας και το δεδομένο πλέον ενδιαφέρον του κράτους του Ισραήλ για συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Γραφείο Τύπου
18/1/2011