ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γ.Ομήρου:Ολοκληρωμένος Σχεδιαμός για…

Μιλώντας σήμερα σε πολιτική συγκέντρωση στη Λακατάμια ο Πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Γιαννάκης Λ. Ομήρου τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

« Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και σε υλοποίηση συγκεκριμένων κινήσεων και πρωτοβουλιών για να επιτύχουμε έμπρακτα την «ευρωπαϊκοποίηση» του Κυπριακού.

Στόχος θα πρέπει να είναι η ενεργότερη ανάμειξη της Ε.Ε. στις διεργασίες, κινήσεις και πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της λύσης. Η ενεργότερη αυτή ανάμειξη και εμπλοκή θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα αποφασιστικής επικουρικής συνδρομής προς τις προσπάθειες του ΟΗΕ. Η ΕΔΕΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για αξιοποίηση της ευρωπαϊκής διάστασης του Κυπριακού.

Μέσω της Ε.Ε. και των αρμοδίων συλλογικών θεσμικών οργάνων μπορούν να επιδιωχθούν οι εξής συγκεκριμένες ενέργειες:

1. Να διοριστεί ανωτάτου κύρους Ευρωπαίος πολιτικός ο οποίος θα έχει την ευθύνη έναντι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παρακολουθεί το Κυπριακό, να προβαίνει σε εισηγήσεις και προτάσεις και να εκφράζει απόψεις που σχετίζονται με τις βασικές παραμέτρους της λύσης για να είναι συμβατή με το αξιακό σύστημα της Ένωσης και τους κανόνες Δικαίου που συναποτελούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις ευρωπαϊκές συμβάσεις και συνθήκες.
2. Να επιδιώξουμε μέσα από σωστή προετοιμασία και διμερείς και πολυμερείς επαφές σε ένα προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υιοθετηθεί δέσμη των αρχών που πρέπει να διέπει τη λύση του Κυπριακού για να είναι εφικτή η λειτουργία της Κύπρου μέσα στην Ένωση στη βάση των θεμελιωδών αρχών πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε και λειτουργεί η Ε.Ε.
3. Για τη διευκόλυνση επίτευξης των πιο πάνω στόχων θα πρέπει να επιδιώξουμε την πλήρη συμμετοχή μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους βασικούς πυλώνες της Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση να υποβάλουμε αίτηση για ένταξη στο «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη» για να συμμετάσχουμε απρόσκοπτα στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας και Άμυνας.

3.2.2011