ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ για τη συμμετοχή στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη

Οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα στις 19 και 20 Νοεμβρίου καθιστούν ακόμα πιο αναγκαία και επιτακτική την πλήρη συμμετοχή της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Συλλογικό Σύστημα Ασφάλειας. Η σύνδεση μάλιστα της Ρωσικής Ομοσπονδίας με προγράμματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να αφαιρεί κάθε επιχείρημα εμμονής στον μοναχικό δρόμο που επέλεξε η Κυπριακή Δημοκρατία σε ότι αφορά τη συμμετοχή στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς ασφάλειας.

Η υποβολή αίτησης για ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη», για να μπορεί η Κύπρος να συμμετέχει πλήρως στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας, είναι πλέον μια επιτακτική αναγκαιότητα.

Είναι αδιανόητο αλλά και εθνικά επιζήμιο, η Κύπρος με την κρίσιμη γεωστρατηγική της θέση, εξαιρετικά χρήσιμη για τους σχεδιασμούς της Ε.Ε. στην περιοχή, να είναι η μόνη από τις χώρες-μέλη της Ένωσης που βρίσκεται έξω από τους σχεδιασμούς συλλογικής άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης.

Για μια ακόμα φορά καλούμε την Κυβέρνηση να επανεξετάσει τη θέση της και να υποβάλει χωρίς άλλη καθυστέρηση αίτηση για ένταξη στον «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
23/11/10