ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ για την αξιολόγηση της Τουρκίας από την Ε.Ε.

Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ εκτιμά ότι το τελικό κείμενο συμπερασμάτων αξιολόγησης της Τουρκίας από την Ε.Ε. περιέχει θετικά σημεία που αφορούν την επισήμανση ότι η Τουρκία θα πρέπει να σεβαστεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι της Ε.Ε. δηλαδή την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που περιλαμβάνει την υποχρέωση αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, το άνοιγμα λιμανιών και αεροδρομίων στα Κυπριακά πλοία και αεροπλάνα.

Θετικά είναι και οι αναφορές για την υποχρέωση της Τουρκίας να υποστηρίξει λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών επί των οποίων εδράζεται η Ε.Ε. καθώς και η υπόδειξη σεβασμού στη σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της θάλασσας.

Η αναφορά ωστόσο στην προοπτική ανοίγματος ωστόσο στην προοπτική ανοίγματος του κεφαλαίου για τον ανταγωνισμό στον ενταξιακό διάλογο Τουρκίας – Ε.Ε. κρίνεται ως μή ικανοποιητική.

Καλούμε την Κυβέρνηση να καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να συναινέσει στο άνοιγμα οποιουδήποτε νέου κεφαλαίου χωρίς την εκπλήρωση από την Τουρκία των υποχρεώσεων που της έχουν ανατεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Όσο η Τουρκία εξακολουθεί να περιφρονεί κυνικά τις Κυπρογενείς της υποχρεώσεις και αρνείται να συμμορφωθεί προς τις αρχές του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού δικαίου στη λύση του Κυπριακού η θέση της Κύπρου θα πρέπει να είναι κατηγορηματικά αντίθετη στο άνοιγμα οποιουδήποτε νέου κεφαλαίου στον ενταξιακό διάλογο Τουρκίας – Ε.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
15/12/10