ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κάτοχοι αξιογράφων διαδηλώνουν έξω από την Κεντρική Τράπεζα

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αποκατάσταση των κουρεμένων ταμείων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να παρθούν ανάλογες αποφάσεις και για τους κατόχους αξιογράφων.

Με αφορμή τα πιο πάνω, επαναφέρουμε τις προτάσεις μας για αποκατάσταση των κατόχων αξιογράφων:

 1. Να εξασφαλισθούν οι πρώτες 100 χιλ. (εκατό) ευρώ όπως συνέβηκε και με τις καταθέσεις.
 2. Να γίνει συμψηφισμός δανείων και αξιογράφων. Ο συμψηφισμός να καλύπτει: (α) δάνεια που έχουν οι κάτοχοι των αξιογράφων ή συγγενείς πρώτου βαθμού (β) δάνεια τα οποία έχουν εταιρείες στις οποίες οι κάτοχοι των αξιογράφων είναι οι κύριοι μέτοχοι και (γ) δάνεια των οποίων η αποπληρωμή εξαρτάται αποκλειστικά από τους τόκους και το κεφάλαιο των αξιογράφων.
 3. Για κάθε αξιόγραφο από το υπόλοιπο πέραν των 100 χιλ. που θα απομείνει να αφαιρεθεί το ποσό των τόκων που ήδη ο κάτοχος έλαβε μέχρι τον Ιούνιο του 2012.
 4. Το υπόλοιπο ποσό να αποδοθεί στους κατόχους ή τους κληρονόμους τους σε χρονική περίοδο που θα καθοριστεί σε ετήσιες ισόποσες δόσεις.

  Λευκωσία, 20 Ιουλίου 2017

Τα κεντρικά γραφεία της κεντρικής Τράπεζας

Η πρόσφατη συνεργασία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας με την Ισπανική Altamira ευχόμαστε να έχει θετικά αποτελέσματα στην άμεση μείωση των ΜΕΔ.

Την ίδια στιγμή θα θέλαμε να τονίσουμε πως μέσα από αυτή τη συνεργασία δεν θα πρέπει να χαθεί το ανθρώπινο πρόσωπο και η κοινωνική ευαισθησία του Συνεργατισμού, στοιχεία τα οποία επιβάλλονται τόσο από τους στόχους ίδρυσης των πρώτων Συνεργατικών Ιδρυμάτων του τόπου, όσο και από τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης τις οποίες ένας μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας τις βιώνει ακόμα.

Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2017

ecb ευρωπαική τράπεζα κόκκινα δάνεια

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην οποία σημειώνεται «ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εθνικές κατευθυντήριες γραμμές ή κανόνες για τις διαγραφές των μη εξυπηρετούμενων δανείων» σε συνδυασμό με το ότι η Κύπρος τοποθετείται στη δεύτερη θέση στο σύνολο της Ευρωζώνης σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, επιβεβαιώνουν την απουσία οργανωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ ταυτόχρονα καταρρίπτει τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για το success story στην κυπριακή οικονομία.

Ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση στο τραπεζικό σύστημα το οποίο ουσιαστικά αυθαιρετεί εις βάρος των πολιτών.

Ένα τραπεζικό σύστημα που ανακεφαλαιώθηκε με το κούρεμα των καταθετών του, θα έπρεπε να ανταποδώσει με λογικές προτάσεις και ευαισθησία ώστε να συμβάλει θετικά στην επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αντίθετα, επιχειρεί δια μέσου της τακτικής που ακολουθεί να προκαλέσει περαιτέρω οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους πολίτης.

 

Λευκωσία, 12 Ιουλίου 2017

ecb ευρωπαική τράπεζα κόκκινα δάνεια

Η έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που τοποθετεί την Κύπρο στη δεύτερη θέση στο σύνολο της Ευρωζώνης σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καταρρίπτει τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για το success story στην Κυπριακή οικονομία.

Με αφορμή την έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, επαναφέρουμε τις προτάσεις της ΕΔΕΚ που εκτιμούμε ότι θα συμβάλουν θετικά στη μείωση των μη εξυπηρετούμενών δανείων:

 1. Κατά τη διάρκεια της εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου να λογίζεται η αξία η οποία είχε συμφωνηθεί κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης μεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη, με εκτίμηση μάλιστα που είχε γίνει από διορισμένο εκτιμητή εκ μέρους της τράπεζας.
 2. Να καθοριστεί ο επιμερισμός του υπολοίπου που εναπομένει μετά την εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου ισόποσα μεταξύ όλων των εγγυητών και στην περίπτωση όπου εγγυητής δεν βρίσκεται εν ζωή ή έχει πτωχεύσει, το μερίδιό του να μην μεταφέρεται στους άλλους εγγυητές, αλλά να απορροφάται από την τράπεζα.
 3. Να γίνει συμψηφισμός δανείων και αξιογράφων. Ο συμψηφισμός να καλύπτει: (α) δάνεια που έχουν οι κάτοχοι των αξιογράφων ή συγγενείς πρώτου βαθμού (β) δάνεια τα οποία έχουν εταιρείες στις οποίες οι κάτοχοι των αξιογράφων είναι οι κύριοι μέτοχοι και (γ) δάνεια των οποίων η αποπληρωμή εξαρτάται αποκλειστικά από τους τόκους και το κεφάλαιο των αξιογράφων

Πέρα από τα πιο πάνω, από τη στιγμή που οι τράπεζες ανακεφαλαιώθηκαν με τα χρήματα των καταθετών, επιβάλλεται και οι ίδιες να επιδείξουν ευελιξία και κοινωνική ευαισθησία.

 


Λευκωσία, 4 Ιουλίου 2017

fitch ratings

Η πρόσφατη αξιολόγηση του οίκου Fitch επιβεβαιώνει πως η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να επικαλείται το «success story» διότι αυτό είναι ανυπόστατο.

Είναι προφανές πως η έξοδος της Κύπρου από το μνημόνιο και την οικονομική κρίση δεν υφίσταται. Αυτό που έχει συμβεί είναι η πλήρης υποταγή στους όρους του μνημονίου με εξαίρεση δύο που αφορούσαν και ωφελούσαν τους πολίτες: το ΓεΣΥ και η αποκατάσταση των κατόχων αξιογράφων.

Είναι προφανές ότι όλα αυτά είναι απότοκο της καταστροφικής οικονομικής πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη με:

 • το κούρεμα των καταθέσεων,
 • το κλείσιμο της Λαϊκής και με μεταφορά τεράστιων προβλημάτων στην Τράπεζα Κύπρου,
 • τη δωρεάν παραχώρηση υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Επιβάλλεται άμεσος σχεδιασμός για μείωση του δημόσιου χρέους και των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ως ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε τις προτάσεις μας προς αυτή τη κατεύθυνση και ευχόμαστε αυτές να αξιοποιηθούν προς όφελος της οικονομίας του τόπου.

Λευκωσία, 30 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑ ΣΚΕ

Με αφορμή τη συζήτησή για την παραχώρηση δωρεάν μετοχών του Συνεργατισμού, υπενθυμίζουμε ότι ως ΕΔΕΚ έχουμε καταθέσει επιστολή για συζήτηση του θέματος στη Βουλή.

Η ενέργεια της κυβέρνησης να παραχωρήσει δωρεάν το 25% των μετοχών, εκτός από προεκλογικό πυροτέχνημα αποτελεί και την απαρχή της ιδιωτικοποίησης του Συνεργατισμού.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή την εξέλιξη είναι:

 1. Γιατί ο Κύπριος φορολογούμενος έδωσε 1,7 δις για την ενίσχυση του Συνεργατισμού όταν τώρα θα ιδιωτικοποιηθεί (η ενέργεια αυτή μπορεί να συγκριθεί με το 1,8 δις που παραχώρησε η κυβέρνηση Χριστόφια στη Λαϊκή);
 2. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν δόθηκαν για την εξαγορά αντίστοιχου ποσού μη εξυπηρετούμενων δανείων για την πρώτη κατοικία και μικρή επαγγελματική στέγη, και να βοηθήσουμε τους πολίτες να αναλάβει ο Οργανισμούς Ανάπτυξης Γης τη διαχείρισή τους;
 3. Αφού η κυβέρνηση είχε πρόθεση να στηρίξει ενεργά με 1,7δις τον Συνεργατισμό γιατί δεν διέθεσε λιγότερο από 400εκ. για να παραμείνουν κάτω από κυπριακό έλεγχο η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα και τις άφησε να περάσουν σε ξένα χέρια, με ότι αυτό συνεπάγεται για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της πατρίδας μας;

Είναι προφανές ότι αυτή η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της καταστροφικής πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη με:

 • το κούρεμα των καταθέσεων,
 • το κλείσιμο της Λαϊκής και με μεταφορά τεράστιων προβλημάτων στην Τράπεζα Κύπρου,
 • τη δωρεάν παραχώρηση υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Με άλλα λόγια, ένα πλαίσιο άκρως καταστροφικό για του πολίτες αλλά υποβοηθητικό για τον έλεγχο των κυπριακών τραπεζών από ξένους.

Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2017

central bank cyprus

Continue reading…

Με αφορμή τις διοικητικές κυρώσεις που επέβαλε η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε πρώην διοικητικούς συμβούλους και στην οικονομική διευθύντρια της Λαϊκής Τράπεζας για τα δάνεια της MIG, η ΕΔΕΚ επαναλαμβάνει τη θέση της για πλήρη εξυγίανση του συνόλου των οικονομικών σκανδάλων που οδήγησαν στην κατάρρευσή της κυπριακής οικονομίας.

Η άμεση ολοκλήρωση των ερευνών για την κατάρρευση της Λαϊκής που οδήγησε στις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις και στην κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας επιβάλλεται. Όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχουν πολιτικές ή πειθαρχικές ευθύνες να αποδοθούν και όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες αυτοί που ευθύνονται να προσαχθούν στην δικαιοσύνη.

Όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, υπάρχουν διάφορες πτυχές αυτής της υπόθεσης που πρέπει να διερευνηθούν με ακόμη μεγαλύτερη σχολαστικότητα, όπως για παράδειγμα:

 • Γιατί οδηγηθήκαμε στην απόφαση για το κούρεμα του ελληνικού χρέους, χωρίς να προστατεύσουμε το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου;
 • Γιατί προχωρήσαμε στο κούρεμα των καταθέσεων;
 • Γιατί παραχωρήσαμε τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα;
 • Γιατί αποδεχθήκαμε η Μαρφίν από θυγατρική εταιρεία της Λαϊκής να γίνει υποκατάστημα με ότι αυτό συνεπάγεται;

Είναι λοιπόν παρά πολλές οι πτυχές που χρειάζονται άμεση και πλήρη διερεύνηση.

Σημειώνουμε πως είναι υποχρέωση της πολιτείας, του Προέδρου της Δημοκρατίας και όσων εμπλέκονται στη διαδικασία της έρευνας να ενημερώσουν κατά τρόπο λεπτομερή και αντικειμενικό τους πολιτικούς αρχηγούς για το πού βρίσκεται αυτή η έρευνα και πόσος χρόνος θα απαιτηθεί ακόμη μέχρι την ολοκλήρωσή της. Έτσι θα μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς προς τα που κινείται αυτή η διαδικασία για να δούμε με ποιους τρόπους εμείς τα πολιτικά κόμματα μπορούμε να συμβάλουμε ενδεχομένως στην γρηγορότερη δυνατή διεκπεραίωσή της.

                                                                                                                                                                                                                       Λευκωσία, 23 Ιουνίου 2017

ATVNNA

Οι τριμερείς συνεργασίες να αξιοποιηθούν για να προστατευθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Οι τριμερείς συναντήσεις και συνεργασίες όπως η σημερινή στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να αξιοποιηθούν με τρόπο ώστε να δημιουργείται ένας σοβαρός πολιτικοστρατιωτικός περίγυρος ο οποίος θα εγγυάται την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Οι συνεργασίες αυτές πρέπει ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν για να προστατευθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αξιοποίηση και εκμετάλλευσή του Φυσικού Αερίου ή των ενεργειακών πόρων που βρίσκονται εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Είναι για αυτό το λόγο που η όποια συμφωνία επίλυσης του κυπριακού δεν θα πρέπει άμεσα ή έμμεσα να ακυρώνει αυτές τις προσπάθειες αλλά συνέχεια να τις ενισχύει.

 

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2017

Έμβλημα ΕΔΕΚ

Ενώ η κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει προεκλογικά αναλωθεί στην κατάθεση νομοσχεδίων που εξυπηρετούν καθαρά προεκλογικούς και μόνο σκοπούς, τέτοια όπως η μαζική αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής που η απαγόρευση θα τερματιζόταν ούτως ή άλλως στις 31.12.2017, αγνοεί παντελώς τη δέσμευση που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία ως μνημονιακή υποχρέωση το 2009 για δημιουργία πραγματικού αποθεματικού στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την κατάθεση κανονισμών για την επενδυτική πολιτική σε σχέση με αυτό.

Με αρκετή ευκολία, ο Υπ. Οικονομικών δήλωσε σήμερα στη Βουλή ότι η επενδυτική αυτή πολιτική είναι συναφής με το Ταμείο Επενδύσεων Υδρογονανθράκων που συζητείται εδώ και κάποιους μήνες στη Βουλή και σύντομα οδηγείται στην Ολομέλεια, χωρίς όμως στο νομοσχέδιο να υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά για το ΤΚΑ.

Διερωτόμαστε πως πέραν μιας γενικής αναφοράς που υπάρχει στο σχετικό νομοσχέδιο όπου η μόνη νύξη που γίνεται είναι στο άρθρο που αναφέρει ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να καθορίζει τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους για τα οποία ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Επενδύσεων θα μπορεί να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, θα υπάρξει ή θα γίνεται η επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ.

Για να υπάρξει επενδυτική πολιτική, πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί αποθεματικό. Αφού η Κυβέρνηση έχει χρήματα για να δίνει αυξήσεις και να αποπαγοποιεί επιλεκτικά θέσεις διορισμού και προαγωγής στη Δημόσια Υπηρεσία, οφείλει να αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά τρόπους για τη σταδιακή αποπληρωμή του χρέους προς το ΤΚΑ που ανέρχεται στο ύψος των 7,6 δις.

 

Λευκωσία, 6 Ιουνίου 2017