ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

EDEK FOR WEBSITE

του Μαρίνου Σιζόπουλου

Οι δύο προτάσεις νόμου της ΕΔΕΚ που αφορούν τους εγγυητές και την αξία των ακινήτων ουσιαστικά αποσκοπούσαν στην προστασία των δανειοληπτών από τα θέματα των εκποιήσεων αλλά και των εγγυητών από την πιθανότητα οι τράπεζες να απευθυνθούν σε ένα εκ των εγγυητών και να τον οδηγήσουν σε πτώχευση.

Η πρόταση νόμου που αφορά τους εγγυητές προβλέπει, πως σε περίπτωση εκποίησης ακινήτου του πρωτοφειλέτη για σκοπούς ικανοποίησης αξίωσης του πιστωτή, σε περίπτωση πτώχευσης ή θανάτου του εγγυητή στη σύμβαση, το αντίστοιχο ποσό να μην επιμερίζεται στους υπόλοιπους εγγυητές, είτε να καθίστανται υπόχρεοι μεταξύ τους σε ίσο ποσό, εφόσον ο πρωτοφειλέτης τελεί σε πτώχευση ή αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Η δεύτερη πρόταση νόμου προβλέπει πως σε περίπτωση αναδιάρθρωσης δανείου ή διεξαγωγής διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου με πλειστηριασμό, ως αξία του ακινήτου να λαμβάνεται υπόψη η αρχική αξία αυτού, όπως έγινε αποδεκτή από το πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, τιμή την οποία είχαν καθορίσει οι εκτιμητές του ιδρύματος.

Η κατάθεση των δυο πιο πάνω προτάσεων ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της ΕΔΕΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Απρίλιο του 2015 ώστε η ΕΔΕΚ να ψηφίσει το πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Έκτοτε δυστυχώς από την πλευρά της κυβέρνησης υπήρξε παρελκυστική τακτική με αποτέλεσμα να καθυστερεί η έγκριση των δυο προτάσεων νόμου που ειρήσθω εν παρόδω θα προωθούνταν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Εκτιμούμε ότι η πρόταση που αφορά την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου, από τη στιγμή που περιλαμβάνεται στο αρχικό συμβόλαιο της παραχώρησης του δανείου, δεν πρέπει μονομερώς να διαφοροποιείται η τιμή του ακινήτου προς όφελος της τράπεζας και σε βάρος του δανειολήπτη. Την ίδια στιγμή εάν και εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη για αναθεώρηση της συγκεκριμένη τιμής σε τακτά χρονικά διαστήματα εάν και εφόσον αυτό προβλέπεται από το συμβόλαιο, τότε η τιμή θα πρέπει να είναι αυτή η οποία καθορίζεται από το κτηματολόγιο και όχι αυτή η οποία θα καθοριστεί από εκτιμητές που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν, δυστυχώς, καθ’ υπόδειξη των συμφερόντων των τραπεζών.

Για το θέμα των εγγυητών θα πρέπει παράλληλα να τονιστεί ότι όταν εγκρίθηκε το κούρεμα των καταθέσεων, το ποσό το οποίο κάλυψε το κούρεμα δεν ήταν τα 5,7 δισεκατομμύρια όπως προέβλεπε η πρόταση του υπουργικού συμβουλίου αλλά 9,4 δισεκατομμύρια γιατί ακριβώς στο συγκεκριμένο σενάριο λήφθηκε υπόψη η αφερεγγυότητα των εγγυητών και ότι η συνεισφορά τους θα ήταν μηδενική. Συνεπώς, καθώς τα 3,7 δισεκατομμύρια αφορούσαν το σύνολο των εγγυήσεων, με το κούρεμα όλοι οι εγγυητές θα έπρεπε να είχαν απαλλαγεί από τις ευθύνες που είχαν σε δάνεια τα οποία βρίσκονταν στον τραπεζικό τομέα.

Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Με ευθύνες πολλών δεν είναι δυνατό σήμερα μετά από αυτή την εξέλιξη οι εγγυητές να βρίσκονται για ακόμα μια φορά εκτεθειμένοι στα συμφέροντα των τραπεζών ή των αποφάσεων των τραπεζών.

Γι’ αυτό θεωρούμε πως οι προτάσεις μας σε κάποιο βαθμό προστατεύουν τους δανειολήπτες και τους εγγυητές από αυθαιρεσίες και από οικονομικές επιβαρύνσεις που ενδεχομένως να τους οδηγήσουν στην πτώχευση, στην χρεοκοπία ή να τους δημιουργήσουν πρόσθετα οικονομικά προβλήματα.

Ως ΕΔΕΚ καλούμε τόσο την κυβέρνηση όσο και τα υπόλοιπα κόμματα στη βουλή με αίσθημα ευθύνης να στηρίξουν τις συγκεκριμένες προτάσεις και να στηρίξουν τους πολίτες.

?? d??ta?µa µe t? ?p??? t??eta? ?p? ?a?est?? e????a?s?? t? ?p??at?st?µa t?? FBME Bank Ltd st?? ??p??, e??d?se a??? ??e? t? ß??d? ? ?e?t???? ???pe?a t?? ??p???, t? ?p??? ?a? t????e se ?s??.
S?et??? a?a?????s? a?af??e? ?t? s??p?? t?? d?at??µat?? e??a? ? p???s? t?? e??as??? t?? ?p??atast?µat?? µe st??? t?? p??stas?a t?? ?ata?et??. St? f?t???af?a ta ??afe?a t?? ?p??atast?µat?? t?? FBME Bank Ltd st?? ?e???s?a, 22 ??????? 2014.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, απέρριψε το αίτημα της Κεντρικής Τράπεζας για έκδοση διατάγματος ειδικής εκκαθάρισης της Τράπεζας FBME.

Η ΕΔΕΚ εκτιμά ότι η απόφαση, τότε, για κλείσιμο της Τράπεζας, λήφθηκε βεβιασμένα και στη βάση, πιθανόν, εξυπηρέτησης συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων σε σχέση με την αγορά του μετοχικού πακέτου της Τράπεζας Κύπρου.

Η ΕΔΕΚ ζητεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης η οποία ενδεχομένως να επιφέρει σημαντικές αποζημιώσεις στην FBME, τις οποίες θα κληθεί να καταβάλει τελικά ο Κύπριος πολίτης,

Η ΕΔΕΚ θα αναμένει, παρακολουθώντας το όλο θέμα και θα επανέλθει.

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2017

limani-lemesou-1

Τα όσα δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Συγκοινωνιών στην Επιτροπή Ελέγχου στην ουσία αφήνουν πλήρως εκτεθειμένη την κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίστηκε τη συμφωνία παραχώρησης των εμπορικών λειτουργικών δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού σε ιδιωτική εταιρεία.

Ως αποτέλεσμα αυτής της στάσης προκύπτουν μείζονα πολιτικά ερωτήματα που η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει.

Από την ώρα που η νομική υπηρεσία είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους, διερωτόμαστε γιατί η κυβέρνηση δεν απευθύνθηκε στη νομική υπηρεσία και απευθύνθηκε σε ιδιώτες νομικούς συμβούλους;

Αποτέλεσμα των πιο πάνω η συμφωνία που έγινε για το λιμάνι Λεμεσού είναι:
. ετεροβαρής προς τα συμφέροντα του κράτους,
. εξυπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα ιδιωτών,
. προκαλεί αχρείαστα προβλήματα στο ίδιο το λιμάνι και στην εξυπηρέτηση των πολιτών,
. αύξησε το κόστος των φορτοεκφορτώσεων χωρίς να αυξάνει ταυτόχρονα τα έσοδα του κράτους.

αδεια πατροτητας

Χαιρετίζουμε την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας κ. Αιμιλιανίδου για κατάθεση σύντομα στη Βουλή του νομοσχεδίου για την άδεια πατρότητας. Υπενθυμίζουμε ότι ως ΕΔΕΚ είχαμε καταθέσει σχετική πρόταση νόμου από το 2015 γιατί ακριβώς είχαμε επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας ενός νομοθετικού πλαισίου το οποίο να παρέχει και στον πατέρα το δικαίωμα σε άδεια πατρότητας για σκοπούς ανατροφής του παιδιού αλλά και παροχής σχετικών διευκολύνσεων στην οικογένεια.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βλέπουμε την πρότασή μας, η οποία δεν μπορούσε να προχωρήσει νομοθετικά μόνο με πρωτοβουλία της Βουλής καθώς προνοούσε αύξηση των δημοσίων οικονομικών του κράτους να υλοποιείται μέσα από το νομοσχέδιο που αναμένεται προσεχώς να κατατεθεί στη Βουλή.

Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε ότι ως ΕΔΕΚ έχουμε επίσης καταθέσει πρόταση νόμου για καταβολή σύνταξης χηρείας και στους άντρες των οποίων η σύζυγος έχει αποθάνει και αναμένουμε τη συμβολή της κυβέρνησης για να επιλυθεί και αυτό το ζήτημα όπου υπάρχει δυσμενής διάκριση μεταξύ των δυο φύλων

5c1698189f7fb1d913d909fb7f1ac330-696x435

Ενδιαφέρουσα η διαμάχη των ηγεσιών ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ για την οικονομική καταστροφή της Κύπρου. Τσακώνονται για το ποιος έχει την ευθύνη, ενώ η ευθύνη ανήκει και στις δύο ηγεσίες.

Η μεν άνοιξε τον δρόμο της καταστροφής και η δε τον ακολούθησε: Η μεν κυβέρνηση και η ηγεσία του ΑΚΕΛ με τα τεράστια χρέη που συσσώρευσαν στην Κυπριακή Δημοκρατία την περίοδο 2008-2012, η δε κυβέρνηση και η ηγεσία του ΔΗΣΥ με το κούρεμα και με την δωρεάν παραχώρηση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

1e92c603ad3eed269b2d90456cda3d3c_L-e1467648629357

Στη σημερινή Ολομέλεια της Βουλής ψηφίστηκε ένα πολύ σημαντικό εναρμονιστικό νομοσχέδιο που αφορά κυρίως τα θέματα πληροφόρησης των καταναλωτών για τα στεγαστικά δάνεια αλλά και τους τρόπους προστασίας των δανειοληπτών. Ενώ ήταν εν γνώσει της Κυβέρνησης από το 2014, το απέκρυψε από τη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου των εκποιήσεων το Σεπτέμβριο του 2014 με κύριο στόχο να περιοριστεί η προστασία των δανειοληπτών έναντι του τραπεζικού τομέα.
Δυστυχώς το νομοσχέδιο κατατέθηκε μόλις στις 10 Φεβρουαρίου 2017 και αφού εξέπνευσε και η δεύτερη προθεσμία που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εναρμόνιση της Οδηγίας στην εγχώρια νομοθεσία.

Η ΕΔΕΚ κατά τη σημερινή ψηφοφορία κατέθεσε τέσσερις τροπολογίες με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των Κυπρίων δανειοληπτών εκ των οποίων υπερψηφίστηκαν οι δύο.

Οι δυο τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν αφορούν την απαγόρευση της καταβολής προμήθειας από τα πιστωτικά ιδρύματα προς τους μεσίτες πιστώσεων που θα αδειοδοτηθούν για να παρέχουν πληροφορίες στους καταναλωτές για τα στεγαστικά δάνεια που παρέχουν τα διαφορά χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

Ως ΕΔΕΚ θεωρούμε ότι αν ο μεσίτης πιστώσεων θα λαμβάνει και προμήθεια πέραν της αμοιβής του από το Πιστωτικό Ίδρυμα, αυτό θα λειτουργήσει εις βάρος της αμεροληψίας του και κατά συνέπεια εις βάρος του καταναλωτή.

Για αυτό με την τροπολογία μας απαγορεύσαμε την καταβολή προμήθειας προς τον μεσίτη πιστώσεων, ευχέρεια που μας έδινε ως κράτος μέλος η Οδηγία και το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν την άσκησε.

Με τη δεύτερη τροπολογία μας διαγράψαμε από το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου τα μη πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων η λειτουργία τους θα επιτρεπόταν αν το νομοσχέδιο ψηφιζόταν ως έχει και μάλιστα με αρχικό κεφάλαιο λειτουργίας μόλις 500,000.
Ως ΕΔΕΚ θεωρούμε ότι την παρούσα στιγμή, με την οικονομική κρίση που ακόμη βιώνει ο τόπος μας, το να επιτραπεί η λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Από τη στιγμή που άλλα κράτη μέλη απαγορεύουν τη λειτουργία μη πιστωτικών ιδρυμάτων, θεωρούμε ότι η λειτουργία τους θα πρέπει να συζητηθεί σε κατοπινό στάδιο και αφού ετοιμαστούν πρώτα οι κατάλληλοι μηχανισμοί εποπτείας τους.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 28 Απριλίου 2017

kostis-efstathiou-tha-eimai-ypopsifios-gia-ti-thesi-tou-anapliroti-proedrou-tis-edek

Θέματα που θίγησαν εκ μέρους του βουλευτή Λευκωσίας Κωστή Ευσταθίου στην κοινή συνάντηση εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών επιτροπών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Υγείας με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, σήμερα 25/4 στη Βουλή των Αντιπροσώπων:
• Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του κουρέματος με μεγαλύτερο αποκορύφωμα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
•Τραπεζικός τομέας μεγαθύριο ως απότοκο του κουρέματος με έλεγχο της τάξεως του 65-70% της τραπεζικής αγοράς.
•Το νομικό οπλοστάσιο(νόμος περί εκποιήσεων) που κατέχουν οι τράπεζες καθιστά ανέφυκτη την επίλυση των συνεπακόλουθων προβλημάτων
•Οι τράπεζες της Κύπρου πόρρω απέχουν από άλλες τράπεζες της Ε.Ε όσον αφορά τη γιγάντια ισχύ τους
• Κύπρος ένα κράτος χωρίς αεροπλοΐα ,ναυσιπλοΐα, ακτοπλοΐα λόγω της κατάργησης του κρατικού μονοπωλείου(που έπρεπε να υπάρχει) στις υπερθαλάσσιες μεταφορές, γεγονός που καθιστά αδύνατη την επικοινωνία με την υπόλοιπη Ευρώπη

enas-dekalogos-gia-oikonomia-se-krisi (1)

Τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat τα οποία τοποθετούν την Κύπρο στην πεντάδα των χωρών της Ευρωζώνης με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος, καθώς επίσης και η αύξηση του δημοσίου χρέους, στην ουσία επιβεβαιώνει πως παρά τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης δεν υπήρξε πραγματική βελτίωση της οικονομίας.

Η πλειοψηφία των πολιτών που εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης είναι οι καλύτεροι γνώστες αυτής της κατάστασης

fitch ratings

Η αξιολόγηση του οίκου Fitch στην ουσία επιβεβαιώνει πως παρά τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για δήθεν βελτίωση της οικονομίας, αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Έξαλλου η πλειοψηφία των πολιτών που εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης είναι οι καλύτεροι γνώστες αυτής της κατάστασης.

Είναι μάλιστα ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος  όχι μόνο δεν έχει μειωθεί αλλά αντίθετα έχει αυξηθεί σε σχέση με το ΑΕΠ.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 23 Απριλίου 2017

kiria

Tην ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για δήθεν έξοδο από το μνημόνιο και για δήθεν οικονομική ανάκαμψη, διαπιστώνουμε πως το δημόσιο χρέος αυξάνεται αντί να μειώνεται, τα ποσοστά της ανεργίας και κυρίως αυτά που αφορούν τους νέους, εξακολουθούν να παραμένουν σε ψηλά επίπεδα παρά το ότι ένας μεγάλος αριθμός έχει μετακινηθεί για σκοπούς εργοδότησης στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή οι υψηλές φορολογίες εξακολουθούν να παραμένουν και το βιοτικό επίπεδο των χαμηλών και μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων πλήττεται άμεσα.

Καλούμε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα και πρακτικά μέτρα. Ορισμένα από αυτά προτείνουμε να είναι:

  • Μείωση του Φ.Π.Α στα είδη πρώτης ανάγκης
  • Μείωση των μισθών των υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων ανεξάρτητων επιτροπών κ.ά. και καθορισμός ανώτατου μισθού.
  • Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις συντάξεις κρατικών αξιωματούχων (το ποσό που θα εξοικονομηθεί να ενισχύει τους χαμηλοσυνταξιούχους)
  • Αύξηση κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και τήρηση του ωραρίου εργασίας.
  • Φορολόγηση του εφ’ άπαξ πάνω των 200 χιλιάδων ευρώ.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 20 Απριλίου 2017