ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεργία Ανάμεσα στους Νέους

Ας μας σχολιάσει η κυβέρνηση τα στοιχεία που προκύπτουν από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού που ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία και ας μας εξηγήσει πώς αυτά αποτελούν success story:

 • Η ανεργία στα άτομα μέχρι 24 ετών εξακολουθεί να είναι υψηλή αφού περίπου το 25% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών 15-24 δεν έχει εργασία.
 • Σχεδόν 30.000 άνεργοι, δηλαδή το 46,2% των ανέργων δηλώνει μακροχρόνια άνεργος.

Όπως παρουσιάζει η ’Έρευνα η μικρή υποχώρηση της ανεργίας στο 10,6% οφείλεται στην τουριστική ανάπτυξη της καλοκαιρινής περιόδου. Ως εκ τούτου είναι προσωρινή και η επίκλησή της γίνεται καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Εξάλλου εάν η κυβέρνηση δώσει στοιχεία για:

 • τους νέους επιστήμονες που μετέβησαν στο εξωτερικό ή παρέμειναν μετά τις σπουδές τους για σκοπούς εργοδότησης και
 • τον αριθμό των υποαπασχολούμενων,

τότε διαπιστώνει κανείς πως το success story είναι μια κενή ατάκα που περιγράφει απλώς μία «αριθμητική ευμάρεια» αγνοώντας την πραγματική οικονομία.

Λευκωσία, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Με αφορμή την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τα Συμβούλια Αποχέτευσης επαναφέρουμε την πρότασή μας που σημειώνει πως θα πρέπει να είναι ενιαίος ο συντελεστής φορολογίας σε ολόκληρη την Κύπρο. Για την ΕΔΕΚ ο συντελεστής αυτός θα πρέπει να στηρίζεται στην κατανάλωση του νερού και όχι στην αξία της περιουσίας.

Εκτιμούμε πως αυτό θα αποτελέσει μία αντικειμενική βάση για τον υπολογισμό των τελών και θα βοηθήσει σημαντικά τα χαμηλά και μεσαία οικονομικά στρώματα, αφού το θέμα των αποχετευτικών τελών είναι μια βαριά φορολογία που πλήττει σημαντικά αρκετά νοικοκυριά.

Λευκωσία, 21 Σεπτεμβρίου 2017

NoSuccess

Η ύπαρξη 13300 άπορων μαθητών είναι ακόμα ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει πως το success story της οικονομίας στηρίζεται μόνο στην «ευημερία των αριθμών» και όχι στις πραγματικότητες που βιώνει σήμερα η κυπριακή οικονομία.

Είναι γεγονός ότι υπήρξε μικρή ανάκαμψη της οικονομίας όμως αυτή σε καμία περίπτωση δεν έχει επηρεάσει θετικά τα μικρομεσαία στρώματα αφού ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το 29% των Κυπρίων, ζει κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχιας.

Λευκωσία, 20 Σεπτεμβρίου 2017

TAX EVASION

Υπενθυμίζουμε ότι οι διάφορες λίστες (Μπόγιαρνς και Λαγκάρντ) στις οποίες ενδεχομένως περιλαμβάνονται και κύπριοι φοροφυγάδες, είναι ένα μέρος του όλου προβλήματος της φοροδιαφυγής.

Αν όντων επιθυμούμε να υπάρχει πραγματική διαφάνεια και έκθεση των φοροφυγάδων θα πρέπει να γίνουν πρόσθετες αποκαλύψεις στη βάση των σχετικών τοποθετήσεων της ΕΔΕΚ ήδη από το 2013 και να δοθεί ο κατάλογος των Κυπρίων, και όχι μόνο, που μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό από την 1η Μαρτίου και έπειτα και κυρίως τη βδομάδα που ήταν κλειστές οι τράπεζες.

Επίσης πρέπει να δοθεί και ο κατάλογος με τις περιπτώσεις όπου έκαναν ανάληψη των εμπρόθεσμων καταθέσεων (γραμμάτια) πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

Λευκωσία, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια

Προτάσεις της ΕΔΕΚ για μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Οι δηλώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου, κ. Χούρικαν, επιβεβαιώνουν ότι απέτυχε το πρόγραμμα διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενών Δανείων.

Ως εκ τούτου επαναφέρουμε τις δύο προτάσεις της ΕΔΕΚ που θεωρούμε ότι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Θυμίζουμε πως τις προτάσεις αυτές τις αποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατία καθώς και η πλειοψηφία των κομμάτων στη Βουλή πριν από την ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας, αλλά δεν έχουν προωθηθεί λόγω κωλυσιεργίας της κυβέρνησης και των τραπεζών.

Συγκεκριμένα οι δύο προτάσεις αφορούν την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και τη ρύθμιση των θεμάτων των εγγυητών.

Σε ότι αφορά το θέμα της ενυπόθηκης αξίας του ακινήτου, ως ΕΔΕΚ είχαμε προτείνει αυτή να είναι εκείνη την οποία αποδέχθηκαν οι τράπεζες στην αρχική συμφωνία για να καθορισθεί και το ύψος του δανείου.
Δεν μπορεί η αξία να μεταβάλλεται σε βάρος του δανειολήπτη όταν όλες οι υπόλοιπες πρόνοιες του εγγράφου που είναι υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος παραμένουν ως είχαν.

Για τους εγγυητές θα πρέπει σε περίπτωση προσφυγής στους εγγυητές να υπάρχει ισόποση καταβολή του υπολοίπου του δανείου και όχι να επιβαρύνεται ο ένας ή ενδεχομένως κάποιοι από τους εγγυητές.

Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2017

CYTA HELLAS

Εδώ και καιρό ζητάμε τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής η οποία Θα διερευνήσει τα θέματα που αφορούν την CYTA Hellas.

Πριν από την οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον της CYTA Hellas είναι επιβεβλημένο να συσταθεί μια ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης των θεμάτων που αφορούν τη CYTA Hellas διότι υπάρχουν εύλογες υποψίες για διασπάθιση δημόσιου χρήματος και σκόπιμα λανθασμένες επιλογές για πιθανή εύνοια συγκεκριμένων ατόμων.

Ως εκ τούτου από την πλευρά της ΕΔΕΚ και στο παρελθόν ζητήσαμε να υπάρξει αυτή η έρευνα αλλά δεν προχώρησε.

Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια

Ενώ υπήρξε το κούρεμα και η αναδιάρθρωση κάποιων τραπεζών από τα χρήματα των καταθετών, σήμερα οι τράπεζες παρουσιάζουν ιδιαίτερη έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας για την εξυπηρέτηση και υποβοήθηση των δανειοληπτών για την  αναδιάρθρωση των δανείων τους. Φαίνεται πως ο βασικός τους στόχος είναι ακριβώς η οικειοποίηση των περιουσιών των δανειοληπτών και κυρίως των προνομιακών περιουσιών.

Θα πρέπει να υπάρξει καλή διάθεση από την πλευρά των διευθύνσεων και των τραπεζών  για την ρύθμιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ). Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο προτάσεις της ΕΔΕΚ που θεωρούμε ότι θα μπορούσαν  να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, τις οποίες ο Πρόεδρος  της Δημοκρατίας αποδέχθηκε καθώς και η  πλειοψηφία των κομμάτων στη Βουλή πριν από την ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας, δεν έχουν υλοποιηθεί με κυβερνητική και τραπεζική  ευθύνη.

Συγκεκριμένα οι δύο προτάσεις αφορούσαν την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και τη ρύθμιση των θεμάτων των εγγυητών.

Όσων αφορά το θέμα της ενυπόθηκης αξίας του ακινήτου, ως ΕΔΕΚ είχαμε προτείνει αυτή να είναι εκείνη την οποία αποδέχθηκαν οι τράπεζες στην αρχική συμφωνία για να καθορισθεί και το ύψος του δανείου. Δεν μπορεί η αξία να μεταβάλλεται σε βάρος του δανειολήπτη όταν όλες οι υπόλοιπες πρόνοιες του εγγράφου που είναι υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος παραμένουν ως είχαν.

Για τους εγγυητές θα πρέπει σε περίπτωση προσφυγής στους εγγυητές να υπάρχει ισόποση καταβολή του υπολοίπου του δανείου και όχι να επιβαρύνεται ο ένας  ή ενδεχομένως κάποιοι από τους εγγυητές.


Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Συνέντευξη ΠτΔ στο ΡΙΚ

Οι απαντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας στα ερωτήματα που του έχουν τεθεί από τον Πάρη Ποταμίτη, αποτελούν προφάσεις εν αμαστίες.

Ο Πρόεδρος προέβη σε μια προσπάθεια επίρριψης των ευθυνών σε όλους τους υπόλοιπους εκτός από τον εαυτό του. Συγκεκριμένα:Για εκ περιτροπής προεδρία:

 • Στο Σχέδιο Ανάν δεν υπήρχε εκ περιτροπής προεδρία. Περιλάμβανε εξαμελές προεδρικό συμβούλιο και αυτός που θα προέδρευε δεν θα ασκούσε εκτελεστική εξουσία. Εξάλλου το Σχέδιο Ανάν το καταψήφισε ο λαός.
 • Η αριθμητική εξίσωση που πρόσφερε σε σωρεία θεσμικών οργάνων του κράτους με την οποία ουσιαστικά παραχώρησε και την εκ περιτροπής προεδρία, πού υπήρχαν στο Σχέδιο Ανάν το οποίο επικαλείται;

Για δικαιώματα χρηστών επί των περιουσιών:

 • Αγνοεί ο Πρόεδρος πως υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που δεν νομιμοποιούν την αξιοποίηση και κατοχή των περιουσιών από τους παράνομους χρήστες σφετεριστές, όπως είναι η υπόθεση Όραμς και Τιτίνας Λοϊζίδου.Για το θέμα των εποίκων:
 • Ο Πρόεδρος αγνοεί τη συνθήκη της Γενεύης του 1949 σύμφωνα με την οποία οι έποικοι δεν νομιμοποιούνται και είναι έγκλημα πολέμου.
 • Ο Πρόεδρος αποδέχθηκε την παραμονή 120 χιλιάδων εποίκων, αριθμού πολύ μεγαλύτερου από τους Τουρκοκύπριους.
 • Την ίδια στιγμή αρνείται να δώσει ακριβή στοιχεία για το πώς οι Ελληνοκύπριοι έφτασαν στις μετρήσεις που παρουσιάζει τις 803 χιλιάδες.Για το θέμα του κουρέματος:
 • Ο Πρόεδρος έχει τεράστια ευθύνη για το κούρεμα. Όσον αφορά την αρχική του πρόταση, όπως επιβεβαιώθηκε και με ανακοίνωση της ΕΕ αυτή ήταν παράνομη γιατί περιλάμβανε κούρεμα καταθέσεων κάτω των 100 χιλιάδων. Αυτές οι καταθέσεις ήταν νομοθετικά προστατευμένες με νομοθεσία της ΕΕ την οποία μάλιστα ψήφισε και ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης ως βουλευτής.
 • Στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στις 16 Μαρτίου 2013, απέρριψε την πρόταση της ΕΔΕΚ που εισηγείτο το συγκεκριμένο ποσό να εξασφαλιστεί με δάνειο από τους καταθέτες έναντι δεκαετούς κρατικού ομολόγου.
 • Μέχρι στιγμής δεν έδωσε καμία εξήγηση γιατί ενώ η απόφαση προνοούσε κούρεμα 5,76 δις, το τελικό ποσό ήταν 9,4 δις.
 • Πώς μπορεί να δικαιολογήσει την παραχώρηση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών ακόμα και εκείνων της Ελληνικής και της Τράπεζας Κύπρου τα οποία ουσιαστικά δεν είχαν πρόβλημα;
 • Γιατί από την στιγμή που παραχωρείτο παράνομα ο ΕΛΑ στη Λαϊκή, δεν διεκδίκησε την επιστροφή του;Για την ανάπτυξη της οικονομίας:Δεν ακυρώνουμε τα όποια θετικά στοιχεία έχουν παρατηρηθεί στην οικονομία. Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την σκόπιμη, είτε υπερ-προβολή δεδομένων είτε διαγραφή κάποιων άλλων για εξυπηρέτηση προεκλογικών σκοπιμοτήτων.
 • Εδώ και καιρό έχουμε τονίσει πως αυτή η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από τον τουρισμό λόγω συγκυριών και όχι λόγω αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, και από την πώλησης διαβατηρίων σε υπηκόους τρίτων χωρών (γι’ αυτό και η ανάπτυξη στον κατασκευαστικό τομέα). Αυτοί οι δύο τομείς είναι ασταθείς και επηρεάζονται πλήρως από εξωγενείς παράγοντες και δεν μπορούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμα οικονομική σταθερότητα. Αυτό δεικνύει και το ότι ούτε το ΑΕΠ έχει αυξηθεί σε σχέση με παρελθόν.
 • Ο Πρόεδρος αποφεύγει να αναφέρει πως το δημόσιο χρέος παρέμεινε στο 107% του ΑΕΠ.
  Σε ότι αφορά την ανεργία, εάν προσθέσουμε όσους μεταναστεύσαν αλλά και όσους είναι υποαπασχολούμενοι τότε αντιλαμβανόμαστε ότι το ποσοστό της ανεργίας είναι πολύ πιο υψηλό.

  Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2017

CYTA HELLAS

Σχετικά με την εκποίηση της Cyta Hellas και τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σημειώνουμε την επιτακτική ανάγκη να διερευνηθούν οι λόγοι που οδήγησαν σε λανθασμένες επιλογές ώστε να αποφευχθεί η εδώ και χρόνια σπατάλη εκατομμυρίων.

Σημειώνουμε πως αυτή η διερεύνηση θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη.

Λευκωσία, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Κατά τη χθεσινή συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών του θέματος της αύξησης των τελών αποχέτευσης που ενέγραψε η ΕΔΕΚ, κατατέθηκε εκ νέου η πρότασή της για δίκαιη τιμολόγηση και άρση των αδικιών που παρατηρούνται από την εφαρμογή του σημερινού συστήματος.

Ως γνωστό από την αναθεώρηση των τελών στη βάση των νέων τιμών ακινήτων παρατηρήθηκαν στρεβλώσεις και αδικίες σε βάρος, κύρια, των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων του πληθυσμού.

Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής φαίνεται να είναι σύμφωνη με την πρόταση της ΕΔΕΚ η οποία καθορίζει όπως ο υπολογισμός των τελών να στηρίζεται στην κατανάλωση του νερού που γίνεται από κάθε νοικοκυριό.

Για σκοπούς ομοιομορφίας θα πρέπει ο συντελεστής να είναι ενιαίος για ολόκληρη την Κύπρο. Εκτιμούμε πως αυτό θα καθορίζει αντικειμενική βάση του τρόπου υπολογισμού των τελών και θα βοηθήσει σημαντικά τα χαμηλά και μεσαία οικονομικά στρώματα, αφού το θέμα των αποχετευτικών τελών είναι μια βαριά φορολογία που πλήττει σημαντικά αρκετά νοικοκυριά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως σύμφωνα και με τα στοιχεία που κατατέθηκαν χθες στην Επιτροπή, υπάρχει συγκεκριμένο υποστατικό στη Λεμεσό του οποίου το 2016 ο ιδιοκτήτης κατέβαλε €65,97. Το 2017 κλήθηκε να καταβάλει €1512,63.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Ένας χαμηλοσυνταξιούχος, όπως είναι η πιο πάνω περίπτωση, μπορεί όντως να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό χωρίς να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στο επίπεδο της προσωπικής και οικονομικής του διαβίωσης;

Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2017