ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΥΓΕΙΑ

received_10212224675827029

Από τη συνέντευξη του προέδρου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Σερ Ντέιβιντ Νίκολσον στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος», επιβεβαιώνονται δύο στοιχεία:

1. Οι πειραματισμοί στους οποίους για ακόμα μια φορά προβαίνει το Υπουργείο Υγείας για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπου στην ουσία διορίζει επικεφαλής του πιο σημαντικού θεσμού για την αυτονόμηση των νοσοκομείων ένα πρόσωπο που είναι ξένο με την κυπριακή πραγματικότητα, που δεν γνωρίζει σε βάθος τα προβλήματα υγείας. Διερωτόμαστε πώς θα μπορεί να κατευθύνει την όλη διαδικασία ώστε να δοθούν λύσεις.
2. Απέφυγε σκόπιμα ο κ Νίκολσον να αναφερθεί στα δημοσιεύματα που τον φέρουν να οικειοποιείται με μη νόμιμο τρόπο οικονομικούς πόρους και διερωτόμαστε αν αυτό ήταν εν γνώσει του Υπουργείο Υγείας ή αν είχε προβεί σε οποιαδήποτε διερεύνηση του επαγγελματικού παρελθόντος τόσο του Προέδρου όσο και των υπολοίπων μελών του Οργανισμού.
Από όλα αυτά είναι προφανές ότι ο στόχος αυτή της κυβέρνησης δεν είναι η αναβάθμιση και η ενίσχυση του δημοσίου τομέα (κρατικά νοσοκομεία) για την προσφορά ενός υψηλού επιπέδου ΓεΣΥ για τους πολίτες, αλλά ο πειραματισμός και ενδεχομένως η απαξίωση του συστήματος με ότι αυτό θα επιφέρει ως συνέπειες στην υγεία των πολιτών.

 

Λευκωσία, 14 Ιανουαρίου 2018

Μαρίνος Θεοδώρου

Καλούμε τον Υπουργό Υγείας να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

Θέλουμε να κάνουμε σαφές πως ήταν πάγια θέση της ΕΔΕΚ πως για τη σωστή εφαρμογή του ΓΕΣΥ θα έπρεπε να προηγηθεί η αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η διοικητική, η επιστημονική και η οικονομική επάρκεια και ανεξαρτησία τους.

Για να μπορέσει όμως να καταστεί δυνατή η εφαρμογή αυτής της προϋπόθεσης θα πρέπει προηγουμένως να αναδιοργανωθούν τα νοσοκομεία, να επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και να πραγματοποιηθεί μία ολοκληρωμένη μελέτη για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα τόσο σε αριθμό κλινικών όσο και σε αριθμό ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και εξοπλισμού. Και αυτό ώστε ο δημόσιος τομέας να είναι πραγματικά η ραχοκοκαλιά της εφαρμογής του ΓΕΣΥ και για να μπορέσει να ανταπεξέλθει επί ίσοις όροις στον ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα.

Δυστυχώς αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι η πολιτική της κυβέρνησης ενδιαφέρεται περισσότερο για το επικοινωνιακό μέρος στον τομέα της υγείας και όχι για την ουσία.

Η συμπεριφορά του Υπουργού Υγείας έναντι των γιατρών είναι πολύ υποτιμητική και δεν συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών αγαστής συνεργασίας για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων.

Την ίδια στιγμή, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μελέτη για την κάλυψη των αναγκών και δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για την αναδιοργάνωση των νοσοκομείων, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας και προχώρησε στο διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η όλη διαδικασία γεννά κάποια ερωτήματα που χρήζουν δημόσιας απάντησης:

 1. Στη βάση ποιων κριτηρίων έγινε η επιλογή και ο διορισμός των συγκεκριμένων ατόμων;
 2. Εξετάστηκε κατά πόσο κάποιο από τα μέλη της επιτροπής ενδέχεται να συνδέεται με ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Κύπρο και έχει σχέση με τον τομέα της υγείας;
 3. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα γιατί δεν προηγήθηκε οποιαδήποτε διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα;
 4. Έγινε ή όχι ενδελεχής έλεγχος τόσο για τα προσόντα όσο και για τον πρότερο επαγγελματικό βίο των συγκεκριμένων ατόμων;

Ο λόγος για τονοποίο τίθεται το συγκεκριμένο ερώτημα είναι γιατί μέσα από δημοσιεύσεις του Βρετανικού Τύπου αναφέρονται διάφορα περιστατικά και σκάνδαλά ( π.χ κατάχρηση χρημάτων για μετακινήσεις για συναντήσεις οι οποίες όμως δεν έγιναν ποτέ αφού πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο τηλεδιάσκεψης) που αφορούν τον Πρόεδρο του Συμβουλίου που ως γνωστό η θέση του και η όλη του συμπεριφορά θα είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων.

Ξεκαθαρίζουμε πως στόχος μας δεν είναι να κατηγορήσουμε τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του του Οργανισμού, αλλά να ρωτήσουμε το αυτονόητο: τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας έχουν μελετηθεί και διερευνηθεί εάν και κατά πόσο ισχύουν;

Γιατί τα μέλη του συμβουλίου να μην είναι Κύπριοι οι οποίοι να έχουν και προσωπικές παραστάσεις από την όλη κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της υγείας στην Κύπρο;
Αναμένουμε από τον αρμόδιο Υπουργό πως δεν θα παραλείψει να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα.

 

Λευκωσία, 11 Ιανουαρίου 2018

ΓΕΣΥ

Για ακόμα μια φορά το Υπουργείο Υγείας επέλεξε τον εντυπωσιασμό και όχι την ουσία. Όσον αφορά την ανακοίνωση της σύνθεσης της επιτροπής για την αυτονόμηση των νοσοκομείων έχουμε να παρατηρήσουμε το εξής:

Η επιτροπή θα κριθεί από το έργο που θα παράξει και από το αποτέλεσμα που θα έχει.

Όμως έχουμε να διαπιστώσουμε πως απουσιάζουν από τα μέλη της επιτροπής άτομα που να είναι βαθιοί γνώστες της κυπριακής πραγματικότητας και αυτό το στοιχεία σε συνάρτηση με εμπειρίες από το παρελθόν μας προκαλεί προβληματισμό.

Επί τοις ουσίας η αυτονόμηση των νοσοκομείων για να είναι αποτελεσματική πρέπει να στηριχθεί όχι μόνο στη διοικητική πτυχή αλλά και στην επιστημονική και στην οικονομική. Και αυτό για να μπορεί να καλύψει με επιστημονική επάρκεια το σύνολο της επικράτειας ώστε να γίνει ο δημόσιος τομέας ανταγωνιστικός ως προς τον ιδιωτικό τομέα και ταυτόχρονα να έχει οικονομική αυτοδυναμία χωρίς να χρειάζεται οικονομική στήριξη από το κράτος.

Όπως πολλές φορές τονίσαμε, για να επιτευχθεί αυτό  απαιτείται υλοποίηση 2 βασικών προϋποθέσεων:

 1. Η επιστημονική κάλυψη ολόκληρης της επικράτειας με τον αναγκαίο αριθμό κλινικών κατά ειδικότητα και η κάλυψη σε ανάγκες σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού
 2. Η αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δημόσιων νοσοκομείων.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε  καμία μελέτη με τις βασικές πτυχές αυτονόμησης και σωστής  εφαρμογής του ΓεΣΥ, τη στιγμή μάλιστα που το Υπουργείο Υγείας διατείνεται ότι ο δημόσιος τομέας θα πρέπει  να αποτελέσει την ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ.

Μία απλή διοικητική αυτονόμηση των νοσοκομείων θα τα καταστήσει αδύναμα όσον αφορά τον ανταγωνισμό, ευάλωτα όσον αφορά την επιστημονική τους επάρκεια και συνεπώς θα είναι προβληματική η  οικονομική τους βιωσιμότητα με ότι αυτό συνεπάγεται.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε εποικοδομητικές και ρεαλιστικές προτάσεις για να συμβάλουμε στη σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ προς όφελος κυρίως των πολιτών που κατά κύριο λόγο προέρχονται από τις  χαμηλότερες οικονομικές  και κοινωνικές τάξεις του λαού μας, ώστε να απολαμβάνουν υψηλού  επιπέδου περίθαλψη από τη στιγμή που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την αποκαταστήσουν με άλλους τρόπους.

 

Λευκωσία, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος

Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την προώθηση σωστού Γενικού Σχεδίου Υγείας

Για ακόμα μια φορά τα ίδια τα γεγονότα επιβεβαιώνουν πως η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την προώθηση σωστού Γενικού Σχεδίου Υγείας:

 • Από τον περασμένο Ιούνιο που ψηφίστηκε το Γενικό Σχέδιο Υγείας τίποτα δεν έγινε για να υπάρξει η προετοιμασία για την αυτονόμηση και αναδιοργάνωση των νοσοκομείων ώστε να μπορούμε να προσχωρήσουμε στο ΓΕΣΥ.
 • Στα δημόσια νοσοκομεία οι εργασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες νοσηλεύονται οι ασθενείς είναι άθλιες και επιδεινώνονται καθημερινά.
 • Κατά μέσο όρο φεύγουν από τον δημόσιο τομέα υγείας 20 ιατροί τον χρόνο.
 • Η κατάσταση των δημοσίων νοσηλευτηρίων είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την προσέλκυσή γιατρών που θα ενισχύσουν την επιστημονική δομή και πυραμίδα.
 • Η κυβέρνηση δεν φροντίζει να διαθέσει ένα εκατομμύριο ευρώ για να αγοράσει έναν δεύτερο και έναν τρίτο μαγνητικό τομογράφο για να εξυπηρετήσει τους ασθενείς και τους παραπέμπει στον ιδιωτικό τομέα.
 • Οι λίστες αναμονής συνεχώς αυξάνονται. Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που περιμένουν 11 μήνες για να εξεταστούν.
 • Δεν έγινε οποιαδήποτε μελέτη που να δείχνει τις ανάγκες των δημοσιών νοσοκομείων σε προσωπικό, κλινικές και εξοπλισμό ώστε να μπορεί ο δημόσιος τομέας ομοιόμορφα να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ολόκληρη την επικράτεια για να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς.
 • Το ότι επιβάλλεται να παρθούν πρακτικά μέτρα είναι δεδομένο. Το ότι η κυβέρνηση δεν έχει πραγματικό ενδιαφέρον για να τα λάβει και να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα που υπάρχουν, είναι αυταπόδεικτο.

 

Λευκωσία, 30 Νοεμβρίου 2017

Οι κάτοχοι αξιογράφων διαδηλώνουν έξω από την Κεντρική Τράπεζα

Η αποκατάσταση όλων όσων έχουν πληγεί από το κούρεμα του 2013 είναι επιβεβλημένη.

Η πρόσφατη εξαγγελία του Νίκου Αναστασιάδη για αποκατάστασή τους είναι ένα ακόμη πυροτέχνημα που επιβεβαιώνεται από τα πιο κάτω:

Στο διάστημα 2012-2017 ο Νίκος Αναστασιάδης έδωσε 6 δεσμεύσεις προς τους κουρεμένους κατόχους αξιογράφων για αποκατάστασή τους τις οποίες έχει αθετήσει. Έχει αγνοήσει και το ότι η αποκατάστασή τους ήταν μνημονιακή υποχρέωση που όφειλε να είχε υλοποιήσει και δεν το έπραξε.
Το 2013 με πρόταση της ΕΔΕΚ δημιουργήθηκε το Εθνικό Ταμείου Αλληλεγγύης αλλά παρέμεινε αδρανοποιημένο. Τον Μάιο του 2015 η κυβέρνηση Αναστασιάδη κατέθεσε πρόταση κατάργησης αυτού του Ταμείου ενώ στις 2 Οκτωβρίου 2017 έγινε συζήτηση στη Βουλή για την κατάργησή του.
Μόλις την προηγούμενη βδομάδα ο Αβέρωφ Νεοφύτου αρνήθηκε να θέσει προς συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών την πρόταση νόμου του υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας, Νικόλα Παπαδόπουλου, με την οποία τροποποιείται ο Περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης νόμος που επιδιώκει την θεσμοθέτηση των εμβασμάτων στο εν λόγω ταμείο μέσω ετήσιας συνεισφοράς του κράτους ώστε να αποκατασταθούν όλοι οι κουρεμένοι.
Τα πιο πάνω επιβεβαιώνουν πως ο Νίκος Αναστασιάδης δεν έχει καμία ειλικρινή πρόθεση να αποκαταστήσει όσους κουρευτήκαν το 2013.

Η πρότασή του για αποκατάσταση των κουρεμένων λίγες μόνο βδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές είναι ένα ακόμη προεκλογικό πυροτέχνημα. Είναι μία ακόμη δέσμευση του Νίκου Αναστασιάδη που δεν θα υλοποιηθεί όπως δεν υλοποιήθηκαν τόσες άλλες, επειδή, εάν καταφέρει να επανεκλεγεί, μη έχοντας πρόθεση να διεκδικήσει άλλη θητεία δεν θα έχει ανάγκη τις ψήφους τους.

Αν πράγματι ήθελε να υλοποιήσει την εν λόγω πρόταση είχε το θεσμικό πλαίσιο και τα μέσα να το πράξει. Η απουσία πολιτικής βούλησης όμως και ο εμπαιγμός του λαού από τον Νίκο Αναστασιάδη επιβεβαιώνονται για ακόμα μια φορά από τα ίδια τα γεγονότα.

 

Λευκωσία, 30 Νοεμβρίου 2017

ΓΕΣΥ

Με αφορμή τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας, σημειώνουμε πως έξι μήνες περίπου μετά την ψήφισή του νομοσχεδίου για το ΓΕΣΥ και εξακολουθούν να απουσιάζουν τα μέτρα εκείνα που η κυβέρνηση πρέπει να λάβει για τη σωστή προετοιμασία για την αναδιοργάνωση και την αυτονόμησή των νοσοκομείων που είναι σημαντικά στάδια για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Αντί αυτού, η κατάσταση στον δημόσιο τομέα έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο με τις συστηματικές ελλείψεις αναλωσίμων, με τις λίστες αναμονής (υπάρχουν περιπτώσεις που τα ραντεβού για μια απλή εξέταση δίνονται 11 μήνες μετά), κ.ά. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο με τη συνεχιζόμενη παραίτηση γιατρών από τον δημόσιο τομέα.

Επιμένουμε στο ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό. Την ώρα που η κυβέρνηση σκορπά εκατομμύρια δεξιά και αριστερά δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην αγορά ενός ή δύο μαγνητικών τομογράφων αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ για να εξυπηρετήσει τους ασθενείς.

Είναι φανερό πια πως ο στόχος της κυβέρνησης δεν είναι η αναδιοργάνωση των νοσοκομείων και η ενίσχυσή του δημόσιου τομέα ώστε να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο ΓΕΣΥ, αλλά η διάλυση του δημόσιου τομέα υγείας και ενδεχομένως η ιδιωτικοποίησή του με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς.

 

Λευκωσία, 29 Νοεμβρίου 2017

ΓΕΣΥ

Όπως είναι γνωστό συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2018.

Σημειώνω ότι από τις απαντήσεις του Υπουργού Υγείας επιβεβαιώθηκε ότι μέχρι στιγμής, από τον περασμένο δηλαδή Ιούνιο που ψηφίστηκαν τα νομοσχέδια για την αυτονόμηση των νοσοκομείων και την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, δεν έγιναν μελέτες για τον καθορισμό των αναγκών του προϋπολογισμού του δημόσιου τομέα υγείας. Δηλαδή ως προς τον αριθμό των απαιτούμενων κλινικών και του εξοπλισμού. Τονίζω πως ο δημόσιος τομέας υγείας θα πρέπει να αποτελεί και τον στυλοβάτη του Γενικού Σχεδίου Υγείας, για να μπορεί να προσφέρει σε ολόκληρη την επικράτεια ομοιόμορφες υπηρεσίες στους πολίτες.

Η απουσία αυτής της μελέτης εκτιμούμε ότι θα καταστήσει αδύνατη την ορθή εφαρμογή της αυτονόμησης των νοσοκομείων και κατ’ επέκταση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ.

Επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι η σημερινή κυβέρνηση, ενώ είχε αναλάβει την ευθύνη έναντι του μνημονίου να εφαρμόζει το ΓΕΣΥ από το 2016, σήμερα, όχι μόνο δεν έχει εφαρμοστεί και δεν έχει υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόνοια, αλλά ούτε έχει γίνει οποιαδήποτε μελέτη η οποία όπως ανέφερα να καθορίζει τις ανάγκες ώστε ο δημόσιος τομέας να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες.

Αντί αυτού η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή τον περασμένο Ιούνιο ψηφίστηκαν τα νομοσχέδια για το ΓΕΣΥ.

Να υπενθυμίσουμε όμως ότι νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ ψηφίστηκε και το 2001 αλλά μέχρι σήμερα ΓΕΣΥ δεν είδαμε.

Ας αφήσει λοιπόν η κυβέρνηση τους πανηγυρισμούς και ας εστιάσει την προσοχή της στην υλοποίησή του μέσα από σωστό προγραμματισμό και μέσα από σωστές μελέτες, κοινωνικά ευαισθητοποιημένες.

Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2017

ΓΕΣΥ

Με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για το ΓΕΣΥ, σημειώνουμε τα εξής:

Από τον Απρίλιο 2001 που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2003, η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ δεν είχε καν προχωρήσει στον διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Το εν λόγω Συμβούλιο διορίστηκε τελικά το 2005 από τον Τάσσο Παπαδόπουλο.

 • Ο Νίκος Αναστασιάδης ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, τι έπραξε για να διοριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στο διάστημα 2001-2003;

Τον Ιανουάριο του 2010 η κυβέρνηση Χριστόφια παγοποίησε την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

 • Ο Νίκος Αναστασιάδης ως ο τότε Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τι έπραξε για να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή του ΓΕΣΥ;

Το 2013 όταν η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη υπέγραψε το μνημόνιο αναλάμβανε και δέσμευση εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Μέχρι το 2016 αυτή η δέσμευση δεν τηρήθηκε και ήταν μία από τις δύο μνημονιακές υποχρεώσεις που δεν υλοποίησε η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη (η δεύτερη αφορά την αποζημίωση των παραπλανηθέντων κατόχων αξιογράφων).

 • Η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη για ποιους λόγους δεν προώθησε την εφαρμογή του ΓΕΣΥ στο διάστημα μεταξύ του 2013 και του 2016;

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας για το ΓΕΣΥ άρχισε μετά τις επανειλημμένες επιστολές που απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις οποίος απάντησε με 12 μήνες καθυστέρηση.

 • Παρά το ότι από τον Ιούνιο του 2016 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ, η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη ποια πρακτικά ζητήματα έχει προωθήσει για την προετοιμασία της αυτονόμησης των νοσοκομείων και της εφαρμογής του ΓΕΣΥ;

Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μας απαντήσει στα πιο πάνω.

Νικόλας Παπαδόπουλος

Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει την εξαγγελία του Νικόλα Παπαδόπουλου και των Δυνάμεων της Αλλαγής για τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης για την Υγεία των Πολιτών (ΚΕΥΠ).

Η εν λόγω εξαγγελία βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και εντάσσεται στην αναγκαιότητα υλοποίησης της μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας, της άμεσης βελτίωσης της πρόσβασης των πολιτών σε υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και την παροχή ανάλογων ενημερωτικών και καθοδηγητικών υπηρεσιών από το Κράτος.

Η εξαγγελία γίνεται στη βάση μίας ολοκληρωμένης πολιτικής που εξασφαλίζει την άμεση πρόσβαση, τις απαραίτητες υπηρεσίες και την ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών μέσω των ΚΕΥΠ τα οποία θα λειτουργούν στα πρότυπα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Εκτιμούμε πως αυτό είναι ένα καθοριστικό βήμα για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, στοιχείο απαραίτητο για να εξασφαλιστεί με πραγματική επιτυχία το ΓΕΣΥ.

Λευκωσία, 9 Νοεμβρίου 2017

Αλήθεια

Η δημοσίευση των πρακτικών και σωρεία άλλων αποδείξεων αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι τα όσα δημόσια δήλωσε ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι αλήθεια.

Όσο όμως η πολιτική ζωή του τόπου εισέρχεται σε μία κρίσιμη προεκλογική εκστρατεία, η χρήση ύβρεων και χαρακτηρισμών υποβιβάζει το επίπεδο της πολιτικής ζωής και οδηγεί τους πολίτες σε περαιτέρω απαξίωση.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνά η πατρίδα μας, καλούμε όλους και πολύ περισσότερο όσους κατέχουν πολιτικά αξιώματα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις εκφράσεις και στους χαρακτηρισμούς που αποδίδουν.

Λευκωσία, 8 Νοέμβριου 2017