ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Έμβλημα ΕΔΕΚ

Καλούμε την Κυπριακή κυβέρνηση και το ΥΠΕΞ να προβεί σε έντονες παραστάσεις και διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλα και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να τερματιστεί η χρηματοδότηση την οποία τυγχάνει το κατοχικό καθεστώς από ταμεία της ΕΕ.

Και αυτό εξαιτίας της στάσης και συμπεριφοράς του κατοχικού καθεστώτος και των συνεχόμενων προκλήσεων στις οποίες προβαίνουν.

Λευκωσία, 25 Ιουλίου 2017

ecb ευρωπαική τράπεζα κόκκινα δάνεια

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην οποία σημειώνεται «ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εθνικές κατευθυντήριες γραμμές ή κανόνες για τις διαγραφές των μη εξυπηρετούμενων δανείων» σε συνδυασμό με το ότι η Κύπρος τοποθετείται στη δεύτερη θέση στο σύνολο της Ευρωζώνης σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, επιβεβαιώνουν την απουσία οργανωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ ταυτόχρονα καταρρίπτει τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για το success story στην κυπριακή οικονομία.

Ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση στο τραπεζικό σύστημα το οποίο ουσιαστικά αυθαιρετεί εις βάρος των πολιτών.

Ένα τραπεζικό σύστημα που ανακεφαλαιώθηκε με το κούρεμα των καταθετών του, θα έπρεπε να ανταποδώσει με λογικές προτάσεις και ευαισθησία ώστε να συμβάλει θετικά στην επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αντίθετα, επιχειρεί δια μέσου της τακτικής που ακολουθεί να προκαλέσει περαιτέρω οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους πολίτης.

 

Λευκωσία, 12 Ιουλίου 2017

ecb ευρωπαική τράπεζα κόκκινα δάνεια

Η έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που τοποθετεί την Κύπρο στη δεύτερη θέση στο σύνολο της Ευρωζώνης σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καταρρίπτει τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για το success story στην Κυπριακή οικονομία.

Με αφορμή την έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, επαναφέρουμε τις προτάσεις της ΕΔΕΚ που εκτιμούμε ότι θα συμβάλουν θετικά στη μείωση των μη εξυπηρετούμενών δανείων:

  1. Κατά τη διάρκεια της εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου να λογίζεται η αξία η οποία είχε συμφωνηθεί κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης μεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη, με εκτίμηση μάλιστα που είχε γίνει από διορισμένο εκτιμητή εκ μέρους της τράπεζας.
  2. Να καθοριστεί ο επιμερισμός του υπολοίπου που εναπομένει μετά την εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου ισόποσα μεταξύ όλων των εγγυητών και στην περίπτωση όπου εγγυητής δεν βρίσκεται εν ζωή ή έχει πτωχεύσει, το μερίδιό του να μην μεταφέρεται στους άλλους εγγυητές, αλλά να απορροφάται από την τράπεζα.
  3. Να γίνει συμψηφισμός δανείων και αξιογράφων. Ο συμψηφισμός να καλύπτει: (α) δάνεια που έχουν οι κάτοχοι των αξιογράφων ή συγγενείς πρώτου βαθμού (β) δάνεια τα οποία έχουν εταιρείες στις οποίες οι κάτοχοι των αξιογράφων είναι οι κύριοι μέτοχοι και (γ) δάνεια των οποίων η αποπληρωμή εξαρτάται αποκλειστικά από τους τόκους και το κεφάλαιο των αξιογράφων

Πέρα από τα πιο πάνω, από τη στιγμή που οι τράπεζες ανακεφαλαιώθηκαν με τα χρήματα των καταθετών, επιβάλλεται και οι ίδιες να επιδείξουν ευελιξία και κοινωνική ευαισθησία.

 


Λευκωσία, 4 Ιουλίου 2017

19429731_10156298911891978_8626179268699325385_n 2

Σε ένα θετικό κλίμα αλληλοκατανόησης και συνεργασίας διεξήχθη σήμερα η τακτική δικοινοτική συνάντηση στο Λήδρα Πάλας με θέμα συζήτησης την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε μία δίκαιη, δημοκρατική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Οικοδεσπότης της εκδήλωσης ήταν η ΕΔΕΚ και το θέμα ανέπτυξε η Αναπληρωτής Πρόεδρος, Μ. Βασιλειάδου.

Οι ηγέτες των κομμάτων που συμμετείχαν δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στην προσπάθεια λύσης του Κυπριακού στον Κραν Μοντανα και εξέφρασαν την ελπίδα ότι η διάσκεψη θα έχει θετικά αποτελέσματα.

Η κοινή δήλωση από τη συνάντηση είναι η ακόλουθη:

JOINT COMMUNIQUE

The leaders and the representatives of Cypriot political parties (Greek Cypriot and Turkish Cypriots) met today for their regular meeting at the LEDRA PALACE.
They constructively expressed opinions on the following issue proposed by the hosting party EDEK :
The European Acquis and how its implementation will contribute to a just and functional solution for the Cyprus Problem.
The political parties agreed that the solution of the Cyprus problem should be democratic, just and lasting, based on the relevant UN resolutions, Universal Declaration of Human Rights, the International and European Law and the European Aquis Communautaire.
The political parties support the today’s meeting at Crans Montana and they hope that the meeting will have positive results for the solution of the Cyprus Problem.
The next regular meeting of the leaders and representatives of the Cyprus political parties will be held by the end of September 2017 at the Ledra Palace.

Nicosia, 28 June,2017

Βασιλειαδου

The implementation of the European acquis and how it ensures a democratic and viable solution of the Cyprus problem”

Dear Ambassador of Slovakia, dear compatriots,

On behalf of the Socialist Party of Cyprus EDEK, I welcome you at today’s meeting. I want to thank the Ambassador of Slovakia Mrs Oksana Tomova separately, for her continuous efforts to achieve a peaceful solution to our problem. Today, 28th of June 2017 is an important and crucial day for Cyprus, as the talks for a democratic, just, and viable solution to the Cyprus Problem continue in Crans Montana.

In order to create a sense of togetherness and build solidarity bonds among all Europeans, the promotion of a European Identity should be reinforced along with the existing national identity. Staying together, be united, means sharing both the positive and negative challenges and promoting human rights without compromises. That’s the Europe, that’s the union we should be aiming for.

Supporting each other, creating a homely feeling for all Europeans wherever they live, whatever their origin is, strengthening the feeling of belonging in the same family would positively expand the framework of european values and reinforce the feeling of security.

<European Union governing bodies, core EU leaders and representatives at all levels, should be far ahead promoting, supporting, representing the interests of each and every European citizen and the interests of state members beyond EU borders forming by this way a strong alliance that would promote the sense of belonging to the same family and the sense of sharing the same framework of principles and values. The acquis communautaire should be implemented in all forms and under any circumstances with no exemption by all member states.>

The latter, was my contribution at the conference of the European Social Democrats that took place on the 25th March, 2017 in Rome, when State or Government Heads and Presidents of the EU Institutions came together to mark the 60th anniversary of the signature of the Rome Treaty, a treaty which laid the foundations the European Union as we know it today.

The acquis communautaire is the shared body of rights and obligations that govern the European Union. According to the stated principles of the European Union, the European acquis encompasses the principles and political objectives of the Union’s Treaties, the legislation adopted pursuant to the Treaties and the case-law of the Court of Justice, the declarations and resolutions within the Union framework, actions related to the common foreign and security policy, acts concluded in the framework of justice and home affairs, and international agreements by the Union, as well as those concluded by the Member States with each other in the field of the Union’s activities.

As a Socialist party we believe in:
– Democracy;
– Equality for all citizens; irrespective of ethnic, religious, social or economic background;
– Harmonious cooperation;
– The narrowing of the income inequality gap;
– The creation of equal opportunities for all citizens to issues pertaining education and health.

Deeply embedded within the European acquis, is the respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of people belonging to minorities, in accordance with Article 1a of the Treaty of Lisbon. Integral parts of the acquis are also, the fundamental freedoms of the Union, namely the freedom of movement of persons, services, goods and capital which are embodied in primary and secondary EU law. Other important components of the European acquis are:
the elimination of any internal borders, the internal market, the competitive social market economy, economic, social and territorial cohesion and solidarity between the Member States, and the equality among the member states.

Constituting a member state since 2004, the AC is already in force in Cyprus, and upon a possible solution to the Cyprus Problem, we hope that the acquis communautaire will be applied to the whole island. With a solution to the Cyprus Problem, all Cypriot citizens (Greek Cypriots and Turkish Cypriots and all legal citizens) will be able to enjoy the benefits of the acquis as outlined above.

The basic route for the application of the AC in the case of a forthcoming solution to the Cyprus Problem is the respect to the four fundamental freedoms of the European Union.

In the area of freedom of movement for people, the removal of barricades will allow for legal and free mobility throughout the island. The citizens of the island will be free to travel, settle and work around the island without any legal limitations.

Regarding the freedom of movement of goods, the latter will be ensured through the elimination of customs duties, quantitative restrictions and the prohibition of any other measure of this nature. The citizens of the island will be able to transfer and trade goods throughout the island.

Through freedom of movement, not only the quality of goods and services will improve but also open access to all European goods and services will be facilitated. Trade with both EU member states and other countries will also be eased.

As far as the basic freedom of capital movement is concerned, this liberalisation of capital movements will contribute to the establishment of the single market by completing other freedoms. It is also expected to encourage economic progress by through the efficient investment of capital.

The fourth basic freedom concerns the free movement of services. Self-employed and professionals or legal persons legally operating in a Member State may: (i) conduct economic activity in a stable and continuous manner in another Member State (freedom of establishment) or (ii) offer and provide their services in other Member States on a temporary basis, remaining established in the country of origin (freedom to provide services). This requires the abolition of all discrimination based on nationality and if we want to enjoy these freedoms at their full, initiating measures to facilitate their exercise, in particular, the harmonisation of access rules or mutual recognition. All Cypriot citizens, will be able to conduct economic activities, offer and provide their services, not only all over the island but also in the other Member States of the European Union.

Besides the four basic freedoms of the European Union, all Cypriot citizens will benefit from several other EU regulation such as food safety, environmental protection and children’s toys.

• Food safety: There are specific rules and criteria regarding food safety that need to comply with the EU food safety regulations. This will lead to safer and healthier food products. With food safety regulations slaughterhouses will have to meet specific requirements, leading to more control of the products.

• Environmental Protection: The EU has in place a thorough list of environmental regulations. Some of them are fuel controls, emission controls, blue flag beach certifications, Natura 2000 (for protected environment areas) etc. All these regulations will be for the best interest of not only the island’s nature but for its citizens too.

• Children’s’ Toys: Toys and especially children’s toys will have to pass from certain controls before reaching the shelves.

In its White Paper on the future of Europe, adopted on 1st March, the European Commission maps out the drivers of change in the next decade and presents a range of scenarios for how Europe can evolve by 2025. In doing so, it starts a debate that should help focus minds and find new answers to an old question: What is the future that we want for ourselves, for our children and for our Union?

<Europe’s founding fathers were visionaries – Spinelli and Rossi, imprisoned by a fascist regime, dared to dream of a place where allies and adversaries would unite. Unable to speak freely, they penned a manifesto For a free and United Europe which had to be circulated secretly in Rome among the Italian resistance movement in 1943.
Writing this manifesto – this new chapter – Spinelli and Rossi decided not to cling to the darkness surrounding them in their Ventotene prisons cells. They stretched out their arms to the light instead. They dreamed of a better future and paved the way towards it.> Brussels, 1 March 2017
Speech by President Juncker at the Plenary Session of the European Parliament

AND THE QUESTION IS: Dear compatriots, dear friends, are we going to move forward together? are we ready to share the light, trust each other, share the values of EU and build together our common future within The European Union,?

We are political parties, we represent people. Citizens will tell us what they expect of the European Union and the acquis communautaire, what they expect from us. They will likely express their doubts, their questions, but also their hopes. Then it is for us to respond. Evaluating the pros and cons will help us formulate good answers.

Now is our time to be pioneers and carve out a vision so that we may walk hand in hand, united as one country, one people, one identity, towards our common and integrally blended future within the framework of the European Union and European values.

28 June 2017

 

IMG_7408

Στις 27 Ιουνίου 2017, μετά από τη συνάντηση που είχαν ο Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ Δημήτρης Παπαδάκης και ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ, Κώστας Μαυρίδης, ο Πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), κ. Τζάνι Πιτέλλα, πρόβηκε στην πιο κάτω δήλωση:

«Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευση μας για μια σταθερή και βιώσιμη λύση στην Κύπρο, η οποία θα σέβεται απόλυτα το Ευρωπαϊκό δίκαιο και αρχές, το κοινοτικό κεκτημένο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες για όλους τους Κυπρίους. Καμιά Ευρωπαϊκή χώρα δεν χρειάζεται κηδεμόνα. Η Ομάδα του S&D εμμένει στην ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Κύπρο και αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για επανένωση θα πετύχουν, εφόσον υπάρξει συμφωνία χωρίς ξένα στρατεύματα ή τρίτες χώρες να εγγυώνται την ασφάλεια και ανεξαρτησία της Κύπρου και των Κυπρίων πολιτών. Η ΕΕ είναι ο καλύτερος εγγυητής για όλους τους Κυπρίους και μπορεί να επιβλέπει την εφαρμογή μιας τέτοιας συμφωνίας».

Η πιο πάνω δήλωση εκφράζει πλήρως τις πάγιες θέσεις της πλευράς μας για κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση του συνόλου των στρατευμάτων και ως εκ τούτου μας βρίσκει απόλυτα ικανοποιημένους.

Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2017

youth2

Ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης (ΕΔΕΚ,S&D) με αφορμή τη δημοσίευση στοιχείων που αφορούν την ανεργία στους νέους κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τα επίπεδα ανεργίας στους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον Απρίλιο του 2017, ο δείκτης ανεργίας των νέων ήταν 16,7% στην ΕΕ των 28 και 18,7% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 19,0% και 21,4% αντίστοιχα τον Απρίλιο του 2016. Τον Απρίλιο του 2017, ο χαμηλότερος δείκτης παρατηρήθηκε στη Γερμανία (6,8%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ελλάδα (47,9% το Φεβρουάριο του 2017), στην Ισπανία (39,3%) και στην Ιταλία (34,0%).

Ο κ. Παπαδάκης, επισημαίνει πως παρά το γεγονός πως υπάρχει μια μικρή βελτίωση στους δείκτες της ανεργίας δυστυχώς η ανεργία συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα στους νέους. Ο Ευρωβουλευτής θεωρεί ύψιστης σημασίας να βρεθούν άμεσα λύσεις, μέσα από σωστό προγραμματισμό και δράσεις ούτως ώστε να στηριχθούν οι νέοι άνεργοι. Για αυτό το λόγο, ρωτάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποιες περεταίρω δράσεις προτίθεται να ενισχύσει την καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους.

ISIS_TRAIL_OF_TERROR_16x9_992

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η απόδειξη ότι η τρομοκρατία χτυπά εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Οι ισχυρές και άλλοτε αλώβητες χώρες έχουν γίνει θύματα του τρομοκρατικού χειμάρρου. Οι Βρετανοί έχουν τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, οι πόλεις στη Βρετανία είναι υπό το άγρυπνο μάτι του “Big Brother” κι όμως οι τρομοκράτες κατάφεραν να κτυπήσουν και εκεί, με τον πιο απάνθρωπο τρόπο.

Δεν είναι μόνο η Ευρώπη στο στόχαστρο αλλά ολόκληρη η υφήλιος, το πρόβλημα δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι μια διεθνής επιδημία. Οι γενεσιουργές αιτίες πολλές και χιλιοειπωμένες. Η ουσία, όμως, βρίσκεται στο ότι οι καθοδηγητές των επιθέσεων εκμεταλλεύονται την οργή των ανθρώπων που ζουν στο κοινωνικό περιθώριο, που δεν κατάφεραν να ενσωματωθούν στις δυτικές κοινωνίες. Τους φανατίζουν ότι, με αυτόν τον τρόπο, σκοτώνοντας αθώους, θα λάβουν την εκδίκησή τους από το σύστημα που τους απέρριψε.

Το γραφείο μου στις Βρυξέλλες, τον Δεκέμβριο του 2014, πριν από τις πρώτες οργανωμένες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, ασχολήθηκε με το φαινόμενο της τρομοκρατίας και του 7.Τ. tourism terrorist, διοργανώνοντας σχετική εκδήλωση. Εκεί κατατέθηκαν στοιχεία που παρουσίαζαν ότι περίπου 6300 Ευρωπαίοι πολίτες κατέφθασαν με διάφορους τρόπους στη Συρία, για να πολεμήσουν στο πλευρό του ISIS. Εκεί θα εκπαιδεύονταν και θα επέστρεφαν σε κάποια φάση πίσω στην Ευρώπη, ως κινητές βόμβες, όπως και έγινε.

Μέχρι στιγμής ΚΑΝΕΝΑΣ κατατρεγμένος πρόσφυγας από τη Συρία δεν εμπλέκεται σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτός είναι ένας μύθος, που θέλουν να καλλιεργήσουν οι ξενοφοβικοί και οι ρατσιστές που βρίσκουν το έδαφος για να καλλιεργήσουν τέτοιες ανοησίες. Μιλούν για ισλαμοποίηση της Ευρώπης, τη στιγμή που μόνο το 8% των κατοίκων της Ευρώπης είναι μουσουλμάνοι. Διακηρύττουν ότι θα αλλοιωθεί η θρησκευτική σύνθεση, αν φιλοξενηθεί άλλο ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, η πλειοψηφία των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με τον θρησκευτικό φανατισμό. Όσοι τρομοκράτες κτύπησαν στην Ευρώπη είναι πολίτες ευρωπαϊκών χωρών. Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ευρώπη. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα. Οι δυτικές κοινωνίες δεν κατάφεραν να τους ενσωματώσουν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρίσκει έδαφος η ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του φανατισμού από ιμάμηδες, ελεγχόμενους από χώρες του Κόλπου, οι οποίες χρηματοδότησαν και στήριξαν τον ISIS και άλλες τρομοκρατικές ομάδες. Αποδεικνύεται, επίσης, η τεράστια ευθύνη των ΗΠΑ και κάποιων χωρών της Ευρώπης, που για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα, οδήγησαν στην ύπαρξη πολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να γιγαντωθεί το τρομοκρατικό κίνημα. Όλοι θυμόμαστε τη στήριξη στη δήθεν Αραβική Άνοιξη, που στο τέλος ήταν άνοιξη για την τρομοκρατία και οδήγησε σε διάλυση χωρών με πολιτική σταθερότητα και την προσφυγοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων.

Είμαι σίγουρος ότι εάν δεν υπήρχε αντίδραση από τη Ρωσία, σήμερα τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Γιατί, δυστυχώς, η Ευρώπη παρακολουθούσε χωρίς να αντιδράσει, την επιβολή και επικράτηση του ISIS στις γειτονικές χώρες. Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική συμφωνία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για απόλυτη διάλυση όλων των τρομοκρατικών πυρήνων, οι οποίοι δρουν εξυπηρετώντας και τα δικά τους συμφέροντα. Η Ευρώπη οφείλει να φιλοξενεί τους κατατρεγμένους, ενσωματώνοντάς τους στην ευρωπαϊκή κουλτούρα και όχι δημιουργώντας γκέτο εξαθλίωσης και απομόνωσης. Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με προχειρότητες, ούτε μπορεί να μπει στη ζυγαριά και να ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των μεγάλων εργοστασίων για φθηνό εργατικό δυναμικό. Δυστυχώς, η ανεξέλεγκτη τροπή που πήραν τα πράγματα, μας έχει οδηγήσει στο οδυνηρό δίλημμα, μείωση των δικαιωμάτων μας ή λιγότερη ασφάλεια – δύο σημαντικότατες σταθερές των προηγούμενων χρόνων μπαίνουν στη πλάστιγγα.

Το δίλημμα αυτό δεν είναι η λύση του προβλήματος. Στην πραγματικότητα, τα τρομοκρατικά κτυπήματα στη Βρετανία αποδεικνύουν ότι ούτε ο περιορισμός του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή ή στην προσωπικότητα μπορεί να αποθαρρύνει το ISIS. Απαιτούνται λύσεις ουσίας, που θα προκύπτουν μέσα από μελέτη και επιθυμία για ολιστική και αποτελεσματική ρύθμιση του προβλήματος. Λύσεις, όχι διαχείριση συνεπειών. Λύσεις, όχι ιντριγκαδόρικες πολιτικές. Λύσεις, όχι άλλα θύματα.

ee-1-dis-eurw-pros-tin-agkura-gia-tous-prosfuges.w_l-696x391

Με βάση το δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» και τις πληροφορίες για το περιεχόμενο της επιστολής Γιούγκερ προς Ερντογάν, σημειώνουμε πως η οποιαδήποτε αναβάθμιση της τελωνειακής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας ή συνέχιση της διαδικασίας για πιθανή ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την επίλυση του Κυπριακού στη σωστή βάση με πλήρη ταύτιση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

 

Συγκεκριμένα η λύση πρέπει να προνοεί:

 

  1. Πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και εποίκων,
  2. Κατάργηση της Συνθήκης Εγγύησης και Συμμαχίας
  3. Δημιουργία ενός νέου συστήματος ασφάλειας όπου θα έχει την ευθύνη επίβλεψης για την εφαρμογή της όποιας λύσης συμφωνηθεί.

 

 

Λευκωσία 11 Ιουνίου. 2017

WiFi4EU_1

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Σπίτι της ΕΕ διαβούλευση με θέμα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες με ομιλητή τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη (ΕΔΕΚ,S&D).

Η πρόταση περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην παροχή δωρεάν, ασφαλούς, απεριόριστης τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας (Wi-Fi) υψηλής ταχύτητας και υψηλής ποιότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, όπως πάρκα, πλατείες, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, δημόσια κτίρια, στους χώρους αναμονής των δημόσιων μέσων μεταφορών, νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Στα πλαίσια της παρουσίασης, ο Ευρωβουλευτής, ο οποίος είναι σκιώδης εισηγητής της πρότασης στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης (WiFi4EU), για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν επί της πρότασης καθώς και για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι τη δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης υποβολής σχεδίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του 2017.

Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και κατέθεσαν τις δικές τους εισηγήσεις για βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του συγκεκριμένου σχεδίου.