Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας

Θέση

Όνομα

Επίθετο

Πρόεδρος

Μάριος

Πολυδώρου

ΑναπλΠρόεδρος

Νίκος

Νικολάου

Γραμματέας

Ανδρέας

Παναγιώτου

Ταμίας

Λευτέρης

Μαρκίδης

Οργανωτικός

Νέφη

Ιωαννίδου

Μέλος

Δέσπω

Ιορδάνου

Μέλος

Αντώνης

Αντώνη

Μέλος

Μιχάλης

Ιωάννου

Μέλος

Μάριος

Φιλίππου

Μέλος

Κύπρος

Κωνσταντίνου

Μέλος

Ντίνος

Κασσινίδης

Μέλος

Μιχάλης

Κραμβής

Μέλος

Κυριάκος

Γεωργίου

Μέλος

Ξένιος

Ξενοφώντος

Μέλος

Τάκης

Σάββα

Μέλος

Γεώργιος

Ζήσιμος

Μέλος

Παύλος

Μιχαήλ

Μέλος

Αντρέας

Κεπέρης

Μέλος

Χριστίνα

Παναγιώτου

Μέλος

Κυριάκος

Βαρνάβα

Μέλος

Μιχάλης

Κουταλιανός

t. 22476000 / 99677716 – Πρόεδρος Ε.Ε