ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

All posts by "Μιχάλης Τερέπεης"

Μιχάλης Τερέπεης
Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Σ. ΕΔΕΚ
ΕΞΑΓΓΕΛΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στην ιστορική πορεία κάθε λάου σημαντικό ρόλο έχουν οι ηγέτες που αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση μετά από εκλογικές διαδικασίες, υπάρχουν και περίοδοι που το ποιος ηγέτης θα επιλεγεί και ποιες πολιτικές ...