ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ είναι η αναδιοργάνωση των νοσοκομείων

ΓΕΣΥ

Πραγματικά διερωτόμαστε πώς αυτή η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ΓΕΣΥ όταν ήδη η κατάσταση στα νοσοκομεία από μέρα σε μέρα χειροτερεύει, επιβαρύνεται και αυτό πια είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκρυβεί.

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ είναι η αναδιοργάνωση των νοσοκομείων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν εντός του ΓΕΣΥ ανταγωνιστικά προς τον ιδιωτικό τομέα αλλά και για να μπορέσουν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου περίθαλψη.

Πραγματικά διερωτόμαστε για τη σκοπιμότητα αυτής της τακτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση.

Λευκωσία, 16 Σεπτεμβρίου 2017