Το βιβλίο του πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας επιβεβαιώνει τους λανθασμένους χειρισμούς της κυβέρνησης

ΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Στις 16 Μαρτίου 2013 μετά το 1ο Eurogroup, στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, πρότεινε αντί για κούρεμα, το συγκριμένο ποσό να έλθει με την ίδια αναλογία με δανεισμό από τους καταθέτες με αντάλλαγμα κρατικά ομόλογα δεκαετούς διάρκειας. Η πρότασή του απερρίφθη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς συζήτηση.

Το πιο πάνω αλλά και τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Π. Δημητριάδη, επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη:

  • γνώριζε για το κούρεμα,
  • παραπληροφορούσε τον λαό με ψεύτικες υποσχέσεις ότι δεν θα γινόταν,
  • επέτρεψε τον επιλεκτικό τερματισμό εμπρόθεσμων καταθέσεων (δηλ. το σπάσιμο γραμματειών) και μετακίνηση χρημάτων στο εξωτερικό,
  • έχει τεράστια ευθύνη για την παραχώρηση των κυπριακών υποκαταστημάτων στη Ελλάδα (Λαϊκής, Κύπρου και Ελληνικής) με όλα τα συνεπακόλουθα που προέκυψαν.

Λευκωσία, 15 Οκτωβρίου 2017

You may also like