ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το success story που επικαλείται η κυβέρνηση στο θέμα της οικονομίας δεν είναι παρά μία βιτρίνα που πόρρω απέχει από την πραγματικότητα

NoSuccess

Σε ότι αφορά τους δείκτες κατανάλωσης που προκύπτουν από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών, αν και δεν γνωρίζουμε αν σε αυτούς λήφθηκε υπόψη η ισοτιμία της αγοράς, δείχνουν μία σημαντική μείωση, πέραν του 30%, σε συγκεκριμένα είδη σε σχέση με το 2009.

Αυτό αποδεικνύει ότι η μικρομεσαία οικονομική τάξη, κυρίως η μεσαία, εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.

Αυτό επιβεβαιώνει ακριβώς ότι το success story που επικαλείται η κυβέρνηση στο θέμα της οικονομίας δεν είναι παρά μία βιτρίνα που πόρρω απέχει από την πραγματικότητα και την ουσία του ζητήματος.

Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2017

You may also like