ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ανυπόστατο του success story επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία των διεθνών οίκων

Κυπριακή Οικονομία

Το ανυπόστατο του success story επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία των διεθνών οίκων που η κυβέρνηση φαίνεται να αγνοεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum 2017-2018 η Κύπρος είναι στην 25η θέση από τις 28 χώρες μέλη της ΕΕ και στην 64η θέση από το σύνολο των 137 χωρών δηλαδή 30 θέσεις πιο κάτω από τη θέση που κατείχε το 2009.

Ως ΕΔΕΚ δεν μηδενίζουμε τη μικρή οικονομική ανάπτυξη. Αλλά σημειώνουμε για ακόμα μια φορά πως αυτή είναι επίπλαστη και στηρίζεται σε μη σταθερούς παράγοντες. Η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί πως για μιλήσουμε για ένα αληθινό success story θα πρέπει να γίνουν θεσμικές αλλαγές ώστε η ανάπτυξη να βασιστεί σε σταθερούς πυλώνες.