ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Εκποιήσεις Ακινήτων

Η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία από κοινού κατέληξαν σε νομοθεσία που προστατεύει τους αγοραστές ακινήτων που ενώ κάλυψαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, λόγω προβλημάτων με τις τράπεζες και αφερεγγυότητας των δεύτερων, δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν τίτλο ιδιοκτησίας.

Δύο αποφάσεις επαρχιακών δικαστηρίων έχουν κρίνει τη νομοθεσία ως αντισυνταγματική με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να απωλέσουν το ακίνητό τους.

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε επίλυση του προβλήματος με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί το αυτονόητο δικαίωμα των ανθρώπων αυτών να εξασφαλίσουν τίτλο ιδιοκτησίας και να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, όπως και όταν αυτοί αποφασίσουν.

 

Λευκωσία, 7 Ιουνίου 2017