ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προβληματισμοί για την νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

A Euro sign sculpture is seen in front of the European Central Bank (ECB) headquarters in Frankfurt, Germany, on Wednesday, Feb. 3, 2010. European Central Bank President Jean-Claude Trichet said he's confident Greece can get its budget deficit under control and signaled officials have no plans to raise their key interest rate from a record low of 1 percent. Photographer: Hannelore Foerster/Bloomberg

Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας (ΕΚΤ) οι τράπεζες χωρών μελών της Ευρωζώνης να καλύψουν με ίδια κεφάλαιά το 100% των νέων επισφαλών δανείων, εκφράζουμε τον προβληματισμό και τις ανησυχίες μας.

Έχοντας ως δεδομένο πως το 50% περίπου των δανείων των κυπριακών τραπεζών είναι Μη Εξυπηρετούμενα (ΜΕΔ), αυτό ενδέχεται να καταστήσει τις κυπριακές τράπεζες περαιτέρω συντηρητικές στη χορήγηση νέων δανείων και διευκολύνσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για να επανεκκινήσει σε ικανοποιητικό ρυθμό η ταλαιπωρημένη κυπριακή οικονομία.

Εάν οι τράπεζες αποκτήσουν νέα ΜΕΔ αυξάνοντας έτσι το ποσοστό των υφιστάμενων, τότε όχι μόνο θα δυσκολευτούν να βρουν το 100% των κεφαλαίων που ζητά η ΕΚΤ, αλλά θα κινδυνεύουν και οι ίδιες με κλείσιμο.

Διερωτόμαστε γιατί το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα δεν προέβησαν στις ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε η εν λόγω απόφαση της ΕΚΤ να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο κατέχει την πρωτιά στα ΜΕΔ.

Ως ΕΔΕΚ, σημειώνουμε πως εάν η κυβέρνηση είχε συγκεκριμένη πολιτική και εργαζόταν για τη μείωση των ΜΕΔ, τα προβλήματά των τραπεζών θα ήταν πολύ πιο διαχειρίσιμα.

Με αφορμή αυτό επαναφέρουμε τις δύο προτάσεις μας οι οποίες εκτιμούμε πως συμβάλλουν στη βελτίωση των υφιστάμενων ΜΕΔ:

  • Η πρώτη πρόταση αφορά την ενυπόθηκη αξία του ακινήτου. Προτείναμε αυτή να είναι εκείνη την οποία αποδέχθηκαν οι τράπεζες στην αρχική συμφωνία για να καθορισθεί και το ύψος του δανείου. Δεν μπορεί η αξία να μεταβάλλεται σε βάρος του δανειολήπτη όταν όλες οι υπόλοιπες πρόνοιες του δανείου που είναι υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος παραμένουν ως είχαν.
  • Η δεύτερη πρόταση αφορά τους εγγυητές. Θα πρέπει σε περίπτωση προσφυγής στους εγγυητές να υπάρχει ισόποση καταβολή του υπολοίπου του δανείου και όχι να επιβαρύνεται ο ένας  ή ενδεχομένως κάποιοι από τους εγγυητές. Θυμίζουμε πως στην περίπτωση της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου οι εγγυητές θα έπρεπε να είχαν απαλλαγεί πλήρως από τις υποχρεώσεις τους διότι το κούρεμα των καταθέσεων δεν έγινε στα 5,76 δις, όπως ήταν η αρχική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά στα 9,4 δις διότι θεωρήθηκε ως μηδενική η φερεγγυότητα των εγγυητών.