ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρώτα και άμεσα η αυτονόμηση των νοσοκομείων και η αναδιοργάνωσή τους σε διοικητικό, επιστημονικό και οικονομικό επίπεδο

Η κυβέρνηση πρέπει να συνειδητοποιήσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δημόσια νοσηλευτήρια λόγω:

  • Της ελλιπούς στελέχωσης σε ιατρικό προσωπικό
  • Των ελλείψεων σε αναλώσιμα και εξοπλισμό
  • Του μεγάλου όγκου περιστατικών που καλούνται να διεκπεραιώσουν

Ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα η ψήφιση των νομοσχεδίων για την αυτονόμηση των νοσοκομείων και η άμεση προσπάθεια αναδιοργάνωσης των νοσοκομείων σε διοικητικό, επιστημονικό και οικονομικό επίπεδο.

Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η προσφορά υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά τρόπο ομοιόμορφο σε ολόκληρη την επικράτεια και κυρίως σε εκείνες τις περιοχές που ο ιδιωτικός τομέας είτε απουσιάζει είτε έχει περιορισμένη παρουσία.

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι η αντιμετώπιση της επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων  από κυβερνητικούς κύκλους αντιμετωπίζεται με σχετική αδιαφορία και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο στόχος της κυβέρνησης δεν είναι η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός του κρατικού τομέα αλλά η απαξίωση και η διάλυσή του.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 3 Φεβρουαρίου 2017