ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πλήρης ικανοποίηση για τη δήλωση του Τζάνι Πιτέλλα

IMG_7408

Στις 27 Ιουνίου 2017, μετά από τη συνάντηση που είχαν ο Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ Δημήτρης Παπαδάκης και ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ, Κώστας Μαυρίδης, ο Πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), κ. Τζάνι Πιτέλλα, πρόβηκε στην πιο κάτω δήλωση:

«Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευση μας για μια σταθερή και βιώσιμη λύση στην Κύπρο, η οποία θα σέβεται απόλυτα το Ευρωπαϊκό δίκαιο και αρχές, το κοινοτικό κεκτημένο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες για όλους τους Κυπρίους. Καμιά Ευρωπαϊκή χώρα δεν χρειάζεται κηδεμόνα. Η Ομάδα του S&D εμμένει στην ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Κύπρο και αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για επανένωση θα πετύχουν, εφόσον υπάρξει συμφωνία χωρίς ξένα στρατεύματα ή τρίτες χώρες να εγγυώνται την ασφάλεια και ανεξαρτησία της Κύπρου και των Κυπρίων πολιτών. Η ΕΕ είναι ο καλύτερος εγγυητής για όλους τους Κυπρίους και μπορεί να επιβλέπει την εφαρμογή μιας τέτοιας συμφωνίας».

Η πιο πάνω δήλωση εκφράζει πλήρως τις πάγιες θέσεις της πλευράς μας για κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση του συνόλου των στρατευμάτων και ως εκ τούτου μας βρίσκει απόλυτα ικανοποιημένους.

Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2017