ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παρουσίαση πρότασης για προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες

WiFi4EU_1

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Σπίτι της ΕΕ διαβούλευση με θέμα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες με ομιλητή τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη (ΕΔΕΚ,S&D).

Η πρόταση περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην παροχή δωρεάν, ασφαλούς, απεριόριστης τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας (Wi-Fi) υψηλής ταχύτητας και υψηλής ποιότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, όπως πάρκα, πλατείες, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, δημόσια κτίρια, στους χώρους αναμονής των δημόσιων μέσων μεταφορών, νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Στα πλαίσια της παρουσίασης, ο Ευρωβουλευτής, ο οποίος είναι σκιώδης εισηγητής της πρότασης στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης (WiFi4EU), για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν επί της πρότασης καθώς και για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι τη δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης υποβολής σχεδίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του 2017.

Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και κατέθεσαν τις δικές τους εισηγήσεις για βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του συγκεκριμένου σχεδίου.