ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Ως Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουμε το δικαίωμα να αποδεχθούμε λύση με στρατεύματα κατοχής και εγγυήσεις»

Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει την εντυπωσιακή ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης και τονίζει πως είναι πλήρως σύμφωνη με τη θέση που διατύπωσε πως:

«Το ευρωπαϊκό δίκαιο μαζί με το διεθνές δίκαιο για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ άρα και για την Κύπρο επιβάλλει τα εξής: […] μετά την επίλυση του Κυπριακού η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να παρουσιάζει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:

  1. Δεν είναι νοητή η οποιαδήποτε συνομοσπονδιακή λύση […].
  2. Να έχει μία και ενιαία διεθνή προσωπικότητα.
  3. Να έχει μία και ενιαία ιθαγένεια. […]
  4. Πλήρη κυριαρχία. Η πλήρης κυριαρχία επιβάλλει όχι στρατεύματα κατοχής και […] να μην υπάρχουν εγγυήσεις τρίτων […].

Ως Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουμε το δικαίωμα να αποδεχθούμε λύση με στρατεύματα κατοχής και εγγυήσεις».

Για την ΕΔΕΚ αυτό είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο που οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε ώστε να φύγουμε από το αδιέξοδο και να δημιουργήσουμε εκείνες τις προοπτικές που θα μας οδηγήσουν σε μια δημοκρατική, λειτουργική και βιώσιμη λύσης.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 20 Ιανουαρίου 2017