ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι τριμερείς συνεργασίες να αξιοποιηθούν για να προστατευθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας

ATVNNA

Οι τριμερείς συνεργασίες να αξιοποιηθούν για να προστατευθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Οι τριμερείς συναντήσεις και συνεργασίες όπως η σημερινή στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να αξιοποιηθούν με τρόπο ώστε να δημιουργείται ένας σοβαρός πολιτικοστρατιωτικός περίγυρος ο οποίος θα εγγυάται την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Οι συνεργασίες αυτές πρέπει ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν για να προστατευθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αξιοποίηση και εκμετάλλευσή του Φυσικού Αερίου ή των ενεργειακών πόρων που βρίσκονται εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Είναι για αυτό το λόγο που η όποια συμφωνία επίλυσης του κυπριακού δεν θα πρέπει άμεσα ή έμμεσα να ακυρώνει αυτές τις προσπάθειες αλλά συνέχεια να τις ενισχύει.

 

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2017