ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ ζητεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης για την FBME

?? d??ta?µa µe t? ?p??? t??eta? ?p? ?a?est?? e????a?s?? t? ?p??at?st?µa t?? FBME Bank Ltd st?? ??p??, e??d?se a??? ??e? t? ß??d? ? ?e?t???? ???pe?a t?? ??p???, t? ?p??? ?a? t????e se ?s??.
S?et??? a?a?????s? a?af??e? ?t? s??p?? t?? d?at??µat?? e??a? ? p???s? t?? e??as??? t?? ?p??atast?µat?? µe st??? t?? p??stas?a t?? ?ata?et??. St? f?t???af?a ta ??afe?a t?? ?p??atast?µat?? t?? FBME Bank Ltd st?? ?e???s?a, 22 ??????? 2014.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, απέρριψε το αίτημα της Κεντρικής Τράπεζας για έκδοση διατάγματος ειδικής εκκαθάρισης της Τράπεζας FBME.

Η ΕΔΕΚ εκτιμά ότι η απόφαση, τότε, για κλείσιμο της Τράπεζας, λήφθηκε βεβιασμένα και στη βάση, πιθανόν, εξυπηρέτησης συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων σε σχέση με την αγορά του μετοχικού πακέτου της Τράπεζας Κύπρου.

Η ΕΔΕΚ ζητεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης η οποία ενδεχομένως να επιφέρει σημαντικές αποζημιώσεις στην FBME, τις οποίες θα κληθεί να καταβάλει τελικά ο Κύπριος πολίτης,

Η ΕΔΕΚ θα αναμένει, παρακολουθώντας το όλο θέμα και θα επανέλθει.

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2017