ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για ανάθεση των δικαιωμάτων έρευνας, ανάπτυξης και αναλογικού καταμερισμού

cyprous

Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για ανάθεση των δικαιωμάτων έρευνας, ανάπτυξης και αναλογικού καταμερισμού σε τρία ακόμα τεμάχια της ΑΟΖ.

Τέτοιες συμφωνίες οι οποίες κατοχυρώνουν τα συμφέροντα της πατρίδας μας και προσφέρουν στο κράτος αξιόλογα κέρδη είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Η δέσμευση για σειρά νέων γεωτρήσεων αποτελεί και επιβεβαίωση της σημαντικής πλέον θέσης που έχει αποκτήσει η Κύπρος στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.