ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει την δικαίωση των κατόχων αξιογράφων

Οι κάτοχοι αξιογράφων διαδηλώνουν έξω από την Κεντρική Τράπεζα
Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει την δικαίωση των κατόχων αξιογράφων στο δικαστήριο της Αθήνας. Καλούμε την Κυβέρνηση και την Τρ. Κύπρου να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των κατόχων αξιογράφων. Η πρόταση της ΕΔΕΚ η οποία περιλαμβάνει:
  1. Να εξασφαλισθούν για κάθε αξιόγραφο οι πρώτες 100 χιλ. (εκατό) ευρώ όπως συνέβηκε και με τις καταθέσεις.
  2. Να γίνει συμψηφισμός δανείων και αξιογράφων. Ο συμψηφισμός να  καλύπτει: (α) δάνεια που έχουν οι κάτοχοι των αξιογράφων ή συγγενείς πρώτου βαθμού (β) δάνεια τα οποία έχουν εταιρείες στις οποίες οι κάτοχοι των αξιογράφων είναι οι κύριοι μέτοχοι και (γ) δάνεια των οποίων η αποπληρωμή εξαρτάται αποκλειστικά από τους τόκους και το κεφάλαιο των αξιογράφων
  3.  Για κάθε αξιόγραφο από το υπόλοιπο πέραν των 100 χιλ. που θα απομείνει να αφαιρεθεί το ποσό των τόκων που ήδη ο κάτοχος έλαβε μέχρι τον Ιούνιο του 2012
  4. Το υπόλοιπο ποσό να αποδοθεί στους κατόχους ή τους κληρονόμους τους σε χρονική περίοδο που θα καθοριστεί σε ετήσιες ισόποσες δόσεις.

εκτιμούμε ότι μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση του όλου ζητήματος.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 12 Απριλίου 2017