ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η απόφαση του ψευδοκράτους να δασμολογήσει τα προϊόντα που αποστέλλονται στους εγκλωβισμένους, είναι ακόμα μια κίνηση που στοχεύει στη δημιουργία κρατικής οντότητας

ΔΑΣΜΟΙ

Η απόφαση του ψευδοκράτους να δασμολογήσει τα προϊόντα που αποστέλλονται στους εγκλωβισμένους, είναι ακόμα μια κίνηση του κατοχικού καθεστώτος που στοχεύει στη δημιουργία προϋποθέσεων κρατικών αρχών και αρμοδιοτήτων.

Είναι ακόμα μια τάση προς την προσπάθεια αναβάθμισης του ψευδοκράτους.

Αναμφισβήτητα η κίνηση αυτή δεν πρέπει να αφήσει αδιάφορη την κυπριακή κυβέρνηση η οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίσει το όλο ζήτημα ελαφρά και επιφανειακά. Αναμένουμε να ακούσουμε τα μέτρα που άμεσα θα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση.

Λευκωσία, 26 Σεπτεμβρίου 2017