ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Έμπρακτα και άμεσα μέτρα για μείωση της ανεργίας

anergiaaaa

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά δεδομένα της Eurostat και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας, επιβεβαιώνονται οι υψηλοί δείκτες ανεργίας κυρίως στις ομάδες των νέων αλλά και των ατόμων άνω των 55 ετών.

Καλούμε την Κυβέρνηση να αφήσει τις βαρύγδουπες δηλώσεις περί «success story» οι οποίες διαψεύδονται από τα στατιστικά δεδομένα και να πάρει αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της ανεργίας.

Επιβάλλεται η άμεση εφαρμογή προγραμμάτων τα οποία θα εξασφαλίζουν την εργοδότηση και όχι μόνο την εξάμηνη υποαπασχόληση.

Πρώτιστο όμως μέλημα της Κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η βελτίωση του εργασιακού πλαισίου των εργαζομένων και η αύξηση του κατώτατου μισθού, αφού ως αποτέλεσμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης οι απολαβές των εργαζομένων έχουν μειωθεί δραματικά.

Μόνο με έμπρακτες λύσεις που θα δίνουν
•    πραγματική ώθηση στην οικονομία,
•    θα μειώνουν αισθητά την ανεργία,
•    θα ενισχύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ρευστότητα των πολιτών,

θα μπορέσουμε να μιλάμε για ένα πραγματικό «success story».