ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εφαρμογή του ΓεΣΥ ώστε να μπορούν όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν της ίδιας ποιότητας περίθαλψη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, η ΕΔΕΚ επαναφέρει τις θέσεις της για άμεση και σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ. Ο στόχος μας είναι να μπορούν όλοι οι πολίτες και κυρίως όσοι προέρχονται από τις ασθενέστερες και ευάλωτες ομάδες, είτε διαμένουν στα αστικά κέντρα είτε στην ύπαιθρο, να απολαμβάνουν της ίδιας ποιότητας περίθαλψη.

Όπως πολλές φορές τονίσαμε, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του ΓΕΣΥ πρέπει να προηγηθούν η αυτονόμηση των νοσοκομείων αλλά κυρίως η εφαρμογή πρακτικών μέτρων που να καθιστούν δυνατή, τόσο την αυτονόμηση των νοσοκομείων όσο και την αποτελεσματική συμμετοχή του δημόσιου τομέα στην υλοποίηση του ΓΕΣΥ.

Ειδικότερα:

Μεταφορά μέρους της πρωτοβάθμιας περίθαλψης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα με στόχο την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, την γρήγορη διεκπεραίωση των περιστατικών και την πρόληψη της επιβάρυνσης της υγείας των ασθενών, τη μείωση των δαπανών που προκύπτει λόγω της επιβάρυνσης της υγείας των ασθενών και της καθυστέρησης της εξυπηρέτησης τους.
Επαρκής στελέχωση των νοσοκομείων σε ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Ανάπτυξη των υποδομών σε εξοπλισμό και κλινικές του δημόσιου τομέα με τρόπο ώστε να καλύπτει με επάρκεια τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους  πολίτες σε ολόκληρη την Κύπρο (αστικά κέντρα και ύπαιθρο) και τέλος
Η αυτονόμηση των νοσοκομείων σε διοικητικό, επιστημονικό και οικονομικό επίπεδο.

Θα επαναλάβουμε για ακόμα μία φορά πως εάν δεν προηγηθούν τα πιο πάνω η εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι αδύνατή. Στην περίπτωση όμως που επιχειρηθεί να εφαρμοστεί χωρίς τα προαναφερθέντα σημεία, πολύ φοβόμαστε ότι θα οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση του συστήματος.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 7 Απριλίου 2017