ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας

sintakseis
Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι κάποιοι, είτε πράγματι δεν αντιλαμβάνονται τη συγκεκριμένη πρόταση ή για άλλους λόγους δεν θέλουν να την καταλάβουν.

Η πρόταση ουσιαστικά αφορά την παραχώρηση δυνατότητας σε πολίτες και εταιρείες για τις μη επιβεβαιωμένες φορολογικές τους δηλώσεις (η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στο τμήμα φορολογίας) να προβούν σε αναθεώρηση της φορολογικής τους δήλωσης.

Αυτό εξυπακούει ότι οι μεν εταιρείες θα καταβάλουν το αναλογούν ποσό του εταιρικού φόρου χωρίς οποιαδήποτε έκπτωση, οι δε πολίτες με την αναθεώρηση υπάρχει το ενδεχόμενο η φορολογία τους να μεταφερθεί σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή με αποτέλεσμα να καταβάλουν μεγαλύτερο χρηματικό ποσό στο Τμήμα Φορολογίας.

Από αυτή την εξέλιξη κερδισμένοι θα είναι κατά κύριο λόγο το κράτος και κατά δεύτερο οι πολίτες.

Εάν αυτό το απλό κάποιοι δεν θέλουν να το αντιληφθούν αναρωτιόμαστε πώς θα μπορέσουν να αντιληφθούν πιο περίπλοκα ζητήματα.