ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αναδιοργάνωση, αυτονόμηση και μετά εφαρμογή του ΓεΣΥ

ΓΕΣΥ

Μέσα από τις μέχρι σήμερα πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί και τις συζητήσεις  που γίνονται, διαπιστώνεται πως απουσιάζει μία συγκροτημένη και ολοκληρωμένη άποψης για το πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ).

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχουμε καταθέσει κατ’ επανάληψη συγκεκριμένο σχεδιασμό ο οποίος δεν έχει γίνει αποδεκτός αλλά στην πορεία των γεγονότων επιβεβαιώνεται η ορθότητά του. Συγκεκριμένα:

  1. Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός, τόσο στη συζήτηση όσο και στη ψήφιση από τη Βουλή, του νομοσχεδίου για την αυτονόμηση και το ΓεΣΥ. Η ψήφιση του νομοσχεδίου για την αυτονόμηση πρέπει να προηγηθεί.
  2. Να ακολουθήσει η εφαρμογή της αυτονόμησης των νοσοκομείων σε διοικητικό, επιστημονικό και οικονομικό επίπεδο:
  • Στο διοικητικό επίπεδο η δομή να αποτρέπει τη γραφειοκρατία, τις αγκυλώσεις και την πλήρη εξάρτηση από το  Υπουργείο Υγείας ώστε οι  αυτόνομοι νοσοκομειακοί οργανισμοί να είναι ευέλικτοι στη λήψη αποφάσεων και να μπορούν να ανταγωνιστούν τον ιδιωτικό τομέα.
  • Σε επιστημονικό επίπεδο η αυτονόμηση θα πρέπει να οδηγεί σε ομοιόμορφη επιστημονική επάρκεια στο σύνολο της επικράτειας.
  • Σε οικονομικό επίπεδο θα πρέπει να γίνει ορθολογιστική μελέτη ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρχει οικονομική αυτάρκεια των δημόσιων νοσοκομείων και να μην χρειάζονται την κρατική στήριξη. Να μπορούν δηλαδή να καταστούν οικονομικά βιώσιμα.

3. Μετά την αυτονόμηση και την αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα υγείας, τότε και μόνο τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ, οι πρόνοιες του οποίου θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες και στη μορφή της αυτονόμησης.

4. Η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα πρέπει κατά τρόπο ξεκάθαρο να γίνει με το μονοασφαλιστικό σύστημα και την ευθύνη εφαρμογής του να την έχει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και κατά τρόπο σταδιακό.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι ο δημόσιος τομέας  της υγείας πρέπει να αποτελεί το στυλοβάτη της εφαρμογής του ΓεΣΥ και να λειτουργεί ως προς τον ιδιωτικό τομέα κατά τρόπο ισότιμο σε όλα τα επίπεδα.

Προτεραιότητά μας είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου  περίθαλψης στο λαό μας και κυρίως  σε εκείνα τα στρώματα του πληθυσμού που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση και που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν αυτού του είδους περίθαλψη με άλλους τρόπους.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 31 Ιανουαρίου 2017