ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας για το Brexit

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας για το Brexit, σύμφωνα με την οποία, ανάμεσα σε άλλα, δεν μπορεί η οποιαδήποτε κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να επέμβει ή να καταργήσει κεκτημένα δικαιώματα του βρετανικού λαού με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εξεταστεί και να ληφθεί σοβαρά υπόψη ως προς τα αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί με την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωσης και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.

Επομένως η οποιαδήποτε λύση και το οποιοδήποτε δημοψήφισμα προς έγκριση οποιουδήποτε σχεδίου λύσης, δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε νομικά ούτε πολιτικά από τη στιγμή που θα καταργήσει, περιορίσει ή και αμφισβητήσει κεκτημένα ανθρώπινα και πολιτικά δικαίωμα οποιουδήποτε πολίτη της Κυπριακής δημοκρατίας.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 4 Νοεμβρίου 2016

You may also like