ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Κόκκινες γραμμές» για την ΕΔΕΚ στο πλαίσιο αφερεγγυότητας

Για την ΕΔΕΚ οι πιο κάτω προτάσεις αποτελούν «κόκκινες γραμμές» στο πλαίσιο αφερεγγυότητας, μη υιοθέτηση των οποίων συνεπάγεται ότι δεν θα δοθεί καμιά στήριξη στο κυβερνητικό νομοσχέδιο:

  1. Να απαλλάσσονται πλήρως οι εγγυητές σε περίπτωση εκποίησης του ακινήτου από τις τράπεζες ή πτώχευσης του πρωτοφειλέτη.
  2. Να προστατευτεί άμεσα η κύρια κατοικία των μη βιώσιμων δανειοληπτών, όπως η ίδια η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί από τον Απρίλιο του 2014 αλλά στο νομοσχέδιο για την αφερεγγυότητα τους αφήνει παντελώς απροστάτευτους απέναντι στις τράπεζες.
  3. Να αφαιρεθούν από το δάνειο όλες οι παράνομες υπερχρεώσεις και τα πανωτόκια που επέβαλαν  οι τράπεζες στους δανειολήπτες.
  4. Να τεθεί ρητή απαγόρευση της πακετοποίησης και πώλησης δανείων από τη στιγμή μάλιστα που διαπιστώνουμε ότι μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου είναι μέλος και ΔΣ τουρκικής εταιρείας που ασχολείται με αγοραπωλησίες δανείων. Αντιλαμβάνονται όλοι τους κινδύνους για την εθνική μας υπόθεση από μια τέτοια εξέλιξη.
  5. Να καθοριστεί και να ισχύει μια αντικειμενική αξία για τα υποθηκευμένα ακίνητα. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι άλλη αντικειμενική αξία ισχύει για σκοπούς φορολογίας ακινήτων, άλλη αξία για τις εκτιμήσεις τραπεζών και άλλη αξία για τις εκποιήσεις. Δεν μπορεί η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου να προσαρμόζεται πάντα εις βάρος του πολίτη και να υπάρχουν δύο ή τρεις αντικειμενικές αξίες.
  6.  Αναμένουμε από την κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα μέτρα στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων ώστε Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια να τύχουν κουρέματος για να βοηθηθούν δανειολήπτες που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Λευκωσία, 20 Μαρτίου 2015

You may also like